İnsanlar Axirət gününün başlanması haqqında heçnə bilmədiklərinə baxmayaraq onlar, onun durmadan yaxınlaşmasını yaddan çıxarmamalıdırlar. Bundan əlavə, hər bir insan üçün gələcək həyat, onun bu fani dünya ilə vidalaşdığı andan başlanır. Buna görə də müqəddəs Quranda Axirət gününün yaxınlaşması barədə dönə-dönə xəbərdarlıq edilir.

Uca Allah deyib:
«İnsanların haqq-hesab vaxtı yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər» (əl-Ənbiya, 1).
Uca Allah həmçinin deyib:
«Camaat səndən saatın nə vaxt qopacağını soruşar. De: «Onu ancaq Allah bilər!» Nə bilirsən, bəlkə də, saat (qiyamət) tezliklə qopacaq!» (əl-Əhzab, 63).
Allahın Peyğəmbəri isə deyib: «Mən bəşəriyyətə qiyamət saatı ilə bir yerdə göndərilmişəm və o az qalmışdı ki, məni qabaqlasın».
(Hədisi Əhməd və Təbəri rəvayət edib, İbn Həcərə görə həsəndir)

Hazırlayan:
Mahmud Qəhrəmanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 09.08.2007 | Oxunma sayı: 855 baxış