Uca Allah deyib:
«Səndən saat (qiyamət günü) haqqında soruşsalar ki, nə vaxt qopacaq? De: «O ancaq Rəbbimə məlumdur. (Qiyamətin) qopacağı vaxtı Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Göylərdə və yerə bir kimsənin onu bilməsi çətindir. O sizlərə ancaq qəflətən gələr!» Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi onlar (səndən) israrla soruşarlar. De: «O ancaq Allah dərgahında məlumdur, lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!» (əl-Əraf, 187).

Uca Allah, həmçinin deyib:
«Səndən saatın (qiyamətin) nə vaxt qopacağı barəsində soruşsalar. Sən onu nə bilirsən?! Onu sona qədər (bütün təfərrüatı ilə) bilmək ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur» (ən-Naziat, 42-44).
Cabir ibn Abdullah rəvəyət edir ki, Peyğəmbər 9sav) ölümünə bir ay qalmış belə deyib: «Siz məndən qiyamət saatının nə vaxt qopacağını soruşursunuz? Bunu yalnız Allah bilir! Allaha and olsun ki, yüz ildən sonra bu dünyada yaşayanların heç biri sağ qalmayacaq».
(Hədisi Müslüm rəvayət edib)
Ömər ibn Xəttab danışır: «Bir dəfə biz Peyğəmbərin (sav) yanında oturmuşduq və birdən yanımıza ağ paltarlı və qara saçlı bir adam gəldi. Onun üst-başında uzun yolun əlamətləri yox idi, amma bizlərdən heç kəs onu tanımadı. O, Peyğəmbərlə üzbəüz oturdu və öz dizlərini onun dizlərinə dirəyərək əllərini onun budları üzərinə qoyub dedi: «Ya Məhəmməd! Mənə İslam haqqında danış». Allahın Peyğəmbəri  dedi: «İslam ondan ibarətdir ki, sən Allahdan başqa heç bir ilahın olmadığına və Məhəmmədin Onun Elçisi olduğuna şəhadət verməlisən, namaz qılmalısan, zakat verməlisən, ramazan ayında oruc tutmalısan və əgər gedib çata biləcəksənsə, Məkkəyə Həccə getməlisən». O: «Düzdür» — dedi. Biz onun əvvəlcə Peyğəmbərdən soruşmasına, sonra isə onun sözlərini təsdiq etməsinə təəccübləndik. Sonra o dedi: «Mənə imandan danış». Peyğəmbər  dedi: «Sən Allaha, Onun mələklərinə, Onun kitablarına, Onun peyğəmbərlərinə və Qiyamət gününə və həmçinin qəzavü-qədərə (xeyrin və şərin Allahdan olmasına) inanmalısan». O dedi: «Bu da düzdür». Sonra o dedi: «Mənə ixlas barədə danış». Peyğəmbər (sav)dedi: «Sən Allaha elə ibadət etməlisən ki, sanki sən Onu görürsən. Axı sən onu görməsən də, O səni görür». «Mənə Saatın başlanması haqqında danış»— qonaq dedi. Peyğəmbər dedi: «Soruşulan soruşandan çox bilmir». «Onda mənə əlamətlərdən danış», — kişi davam etdi. «Kəniz qadın öz ağasını doğacaq, ac-yalavac və ayaqyalın dəvə otaranlar isə hündür binalar tikməkdə bəhsə girişəcəklər»— Peyğəmbər  cavab verdi. Budan sonra o adam getdi, Peyğəmbər  isə uzun müddət fikrə daldı. Sonar o məndən soruşdu: «Ey Ömər, məni sorğu-suala çəkəni tanıdınmı?». Mən cavab verdim: «Allah və Onun Peyğəmbəri bunu daha yaxşı bilər». Peyğəmbər  dedi: «Sizə dininizi öyrətmək üçün, Cəbrayılın özü gəlmişdi!».(Hədisi Müslüm rəvayət edib)
Bu gün bəzi adamlar Qiyamət gününün gələcəyi vaxtını bildiklərini israr edirlər, amma bu ağ yalandır və yalnız cahil insanlar bu cür əsassız bəyanatlara inana bilərlər. Hətta müqəddəs Məhəmməd Peyğəmbər (sav) və mələk Cəbrayıl da Qiyamət gününün nə vaxt gələcəyini bilmirdilər Ona görə ki, bunu bilmək göylər üçün də, yer üçün də çox çətindir.
Amma pak Sünnədən məlumdur ki, Qiyamət günü cümə günü qopacaq. Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Peyğəmbəri belə deyib: «Günəşin doğduğu ən yaxşı gün, cümədir. Adəm bu gündə yaradılıb və bu gündə də cənnətə düşüb və elə bu gündə də oradan qovulub. Qiyamət günü də məhz bu gün qopacaq».
(Hədisi Müslim, Əhməd və Tirmizi rəvayət ediblər)

Hazırlayan:
Mahmud Qəhrəmanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 09.08.2007 | Oxunma sayı: 1. 380 baxış