1.Əbu Hureyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur:
“Sizlərdən birinin qabını it yalayarsa, onda onu təmisləmək üçün birinci dəfəsi torpaq olmaq şərti ilə yeddi dəfə yusun”
(Hədisi Müslim rəvayət etmişdir)

2.Əbu Qətadədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi, (sav) pişik haqqında buyurmuşdur:
“Həqiqətən , o natəmiz deyildir, o sizin ətrafınızda dövr edənlərdəndir”
(Hədisi Əbu Dahud, Tirmizi, Nəsai və İbn Macə rəvayə etmişdir.Tirmizi və İbn Xuzeymə isə hədisi səhih hesab etmişdir)

3.Ömərdən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur:
“Bizə iki ölmüş heyvanın əti və iki qan halal buyurulmuşdur.Ölmüş heyvanlardan çəyritkə və balığın əti, qanlardan ciyərin və dalağın qanı”
(Hədisi Əhməd və İbn Macə rəvayət etmişdir.)

4″Əgər milçək birinizin qabına düşərsə, onda onu yeməyə tam batırıb çıxarsın.Həqiqətən , onun bir qanadında azar, xəstəlik digər qanadında isə şəfa vardır”
(Hədisi Buxari və Əbu Davud rəvayət etmişdir)

(Hədisi Buxari və Əbu Davud rəvayət etmişdir)

5.Əbu Vaqid əl-Leysidən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi , (sav) buyurmuşdur:
“Diri heyvandan kəsilmiş hissə murdardır”
(Hədisi Əbu Davud və Trimizi rəvayət etmişdir)

Share Button
Tarix: 24.06.2007 | Oxunma sayı: 881 baxış