(اللهُ اكْبَر، الله اكبر، الله اكبر، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لاَ شَريكَ لَه ، لَه الملكُ ولَهُ الحمدُ وهُو عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدهُ )
Hər təpənin üstündə üç dəfə təkbir edib (“Allahu əkbər” ifadəsi) sonra demək lazımdır: «Lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləh, ləhu-l-mulk va ləhu-l-həmd va huva alə kulli şeyin qadir. Əyibunə, təibunə, abidunə, lirabbinə hamidunə, sadaqa-l-lahu vadəhu va nasara abdəhu va həzəmə-l-əhzəbə vahdəhu»

(Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur, mülk və həmd Onundur, O, hər şeyə qadirdir. Evimizə qayıdırıq, tövbə, ibadət və öz Rəbbimizə həmd edənlərdənik. Allah vədinə əməl etdi, öz quluna kömək etdi və Özü təkbaşına tayfaları məğlub etdi).*
* — Rəsulullah (s.a.v) bu duanı müharibədən və ya həccdən qayıdarkən deyərdi.

(əl-Buxari, 7/163; Müslim, 2/980.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 950 baxış