(1)-( اللَّهُمَّ إنِّى أسْألُكَ خَيرَهَا وأعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا )
«Allahummə inni əsəlukə xeyrahə va əuzu bikə min şərrihə»
(Allahım, Səndən onun (küləyin) xeyrini diləyirəm, onun şərindən Sənə sığınıram).

(2)-( اللَّهُمَّ إنِّى أسْألُكَ خَيرَهَا ، وخَيرَ مَا أُرسِلَتْ بِهِ ، وأعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا ، وشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُرسِلَتْ بِهِ )
«Allahummə inni əsəlukə xeyrahə, va xeyra mə ursilət bihi va əuzu bikə min şərrihə va şərri mə fihə, va şərri mə ursilət bihi»
(Allahım, Sən¬dən onun xeyrini, onda olanın xeyrini, onunla göndə¬rilmiş hər şeyin xeyrini diləyirəm. Onun şərindən, onda olanın şərindən, onunla göndərilmiş hər şeyin şərindən Sənə sığınıram).

(1) Əbu Davud, 4/326 və İbn Macə, 2/1228. Həmç. bax: İbn Macə, dəqiq. nəşri, 2/305.
(2) Müslim, 2/616; əl-Buxari, 4/76.

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 4. 199 baxış