( اللَّهمَّ اغْفِرْ لِفلانَ (باسمه) وارفَع دَرَجَتَهُ فَي المَهدِييِن واخْلُفْهُ في عَقِبِةِ في الغَابِرِينَ واغْفِر لَنَا وَلَهُ يَاربَّ العَالَمِين وافْسَح لَهُ في قَبرِهِ وَنَوِّر لَهُ فِيهِ )
«Allahummə-ğfir lifulənin (adı ilə) varfa dəracətuhu fi-l-məhdiyyinə va-xlufhu fi aqıbihi fi-l-ğabirinə va-ğfir lənə və ləhu yə rabbə-l-aləmin va-fsəh ləhu fi qabrihi va nəvvır ləhu fihi»

(Allahım, filankəsi (adı ilə) bağışla, doğru yolda olanların içərisində onun dərəcəsini yüksəlt, onu ondan sonra qalanlar üçün əvəz et, ey aləmlərin Rəbbi! Bizi də, onu da bağışla. Onun qəbrini geniş və nurlu et).

(Müslim, 2/634.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 1. 229 baxış