«Kimin son sözü «Lə iləhə illə-l-lah»
(Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur) olsa, o, Cənnətə düşər».

(Əbu Davud, 3/190; həmç. bax: «Səhih əl-cami», 5/342.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 873 baxış