«Bir günah iş görmüş bəndə paklanıb (lazımi səviyyədə dəstəmaz alıb) sonra qalxıb iki rükət namaz qılsa, ondan sonra Allahdan bağışlan¬masını diləsə Allah onu hökmən bağışlar»

(Əbu Davud, 2/86; ət-Tirmizi, 2/257. Həmç. bax: «Səhih əl-cami», 5/173.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 1. 017 baxış