( اللَّهُمَّ لاَسَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً )
«Allahummə lə səhlə illə mə cəaltəhu səhlən va əntə təcalu-l-həznə izə şitə səhlən»

(Allahım! Sənin asan etdiyin işdən asanı yoxdur. Həqiqətən, Sənin üçün çətin bir iş (məsələ) yoxdur).

(İbn Hibban, ?427; İbn əs-Sünni, ?351; Hafiz demişdir ki, bu, səhih hədisdir. Həmç. bax: ən-Nəvəvi. «əl-Əzkar» («Zikrlər»), səh.106; İbn əs-Sünni. «Əməl əl-yövm və əl-leylə», Bişr Məhəm¬məd Üyun tərəfindən dəqiqləşdirilmiş nəşri, səh.171, ?351.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 1. 623 baxış