Alicәnablıq vә yumşaq xasiyyәtlilik – olduqları hәr yeri gözәllәşdirәrlәr. Danışarkәn yumşaq bir üslubda danışmaq, qarşındakına tәbәssüm etmәk, qarşılaşdığın zaman gözәl söz söylәmәk – bütün bunlar, xoşbәxt insanların örtündüklәri qiymәtli paltarlardır vә müsәlmanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәridir.

Tarix: 23.01.2020 | Oxunma sayı: 1. 206 baxış