Məgər Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi?

Ey dəmir parçasına, daşlara, qəbirlərə yönələn; nüfuzlu, zəngin birisinə ümid edən kimsə!
Ey Uca Allahdan başqasından kömək istəyən, dua edən kimsə!
Ey Allahını tərk edən kimsə!

Daha Ətraflı

ALLAHA BAĞLILIĞIN (Tövhidin) İNANILMAZ TƏSİRİ..

Allaha boyun əymək, ona bağlanmaq, ibadət və duaları yalnız Ona etmək – İslam dininin ana düsturlarındandır ki, buna Tövhid deyilir. Allah inancı qəlbdə bu cür möhkəmləndikdə, bir çox dəyişikliklər və təsirlər baş verir. Ən böyük təsiri – qəlbin rahatlığıdır.. Ruhun əsl qidası da məhz budur.

Daha Ətraflı

Qurban kəsməklə bağlı 14 müxtəsər məsələ

Qurban, Allah tərəfindən İbrahim peyğəmbərə buyurulmuş, böyük hәcc ayı olan Zilhiccə ayının onuncu (bayram) günündә, bayram namazından sonra Allaha yaxınlaşmaq və buyuruqlarına riayət etmək niyyəti ilə kəsilən heyvan’a deyilir.

Daha Ətraflı

Zilhiccə haqqında bəhs edən “Fəcr” surəsindəki maraqlı tarixi faktlar

Uca Allah Ramazan və Zilhiccə aylarını müsəlmanlar üçün xüsusi olaraq seçmiş və bu ayların çox əlamətdar olduğunu bildirmişdir. Xüsusən də Fəcr surəsində bu günlərin əlamətdar olduğuna dair işarələr vardır…

Daha Ətraflı

Allahın varlığını qəbul etmək kifayət etmirmi?

Uca Allah hər bir şeydə təkdir. Zatında, əməlində, Ad və vəsflərində (sifətlərində).. İbadət edilməyə layiq olub, bu xüsusda tək haqq sahibi olmaqla da birdir. Bu sayılanların heç birində ortağı (şəriki) yoxdur. Həmçinin yaratmaqda da, əmr etməkdə də, öldürməkdə də, diriltməkdə də, ruzi verməkdə də, xəstəlik göndərən və şəfa verməkdə də ortağı (şəriki) yoxdur.

Daha Ətraflı

Ramazanda etdiyimiz ibadətlər qəbul olundumu? (test etmə qaydası)

Ramazan ayı – bir müsəlmanın Allahın razılığını qazanaraq Cənnətə yaxınlaşması üçün ən böyük fürsət hesab olunur. Bu mübarək ayda çoxlu ibadət və saleh əməllər etmənin mükafatı – qat-qat artırılır. Lakin burada önəmli olan bir məqam vardır… Bizdən öncə yaşamış xeyirli insanlar belə deyərdilər…

Daha Ətraflı

ALLAH QORXUSUNUN İNSANA MÖHTƏŞƏM TƏSİRİ

Qorxu hissi, hər bir məxluqda vardır. Yəni, hər bir bəndə, öz həyatında mütləq kimdənsə və ya nədənsə qorxacaqdır. Yaradılmışdan qorxmanın zərəri, bir çox baxımdan – faydalarından daha ağırdır.

Daha Ətraflı

ORUC – TƏKCƏ MƏDƏ’NİN AC QALMASI DEYİL!

Oruc tutmaq -dedikdə, ağlımıza gələn ilk şey nədir? “Səhərdən axşama qədər yemək və içməkdən uzaq olmaq, ac qalmaq” – elə deyilmi? Əgər belə düşünürüksə, o zaman oruc haqqında bütün bildiklərimizi sıfırlayaraq, yenidən öyrənməyə başlayaq..

Daha Ətraflı

Ramazana aid hər şey..

Rəhmət, bağışlanma, xeyir, bərəkət, təbəssüm, eyni zamanda günahları xatırlayaraq kədərlənmə, tövbə, bütün duaların qəbul olunduğu, birlik, mehribanlıq, Cənnəti qazanma, Cəhənnəmdən qurtulma və daha neçə-neçə möhtəşəm gözəllikləri əhatə edən – təxmini 29-30 gün var imiş həyatımızda.. Cəmi 7 hərf: RAMAZAN..

Daha Ətraflı

7 BƏNDDƏ KORONAVİRUSA TAM FƏRQLİ BİR BAXIŞ.. (müsəlman yanaşması)

Dünya, növbəti bir bəlayla qarşılaşmışdır. Koronavirus (COVİD-19) adlı bu yeni bəla – kimisinə görə bu, “bir oyundur və ciddi heç bir şey yoxdur”, kimisinə görə isə, çox qorxmaq lazımdır və “hər şey daha da acınacaqlı bir formaya bürünəcək bir hala doğru gedir”.. Doğru düşüncəli müsəlman insan belə bir halda, hansı düşüncədə olmalıdır? Gecə-gündüz qorxu içində olmalı, yoxsa “əşşi virus falan boş şeydir, hamısı siyasi oyunlardır” deyə, tamamilə rahat olmalıdır?

Daha Ətraflı

İSLAM DİNİ NƏ ÜÇÜN VAR? MƏQSƏDLƏRİ NƏDİR?

Dinimiz, insanların dünya və axirət xoşbəxtliyinin qarantıdır. Yəni, İslam dininin, şəriətin məqsədi – insanların xoşbəxt həyat sürməsidir. Xoşbəxt həyat isə, təkcə var-dövlət və məqam/vəzifə yüksəkliyindən ibarət deyildir. Ağıl sahibi olan hər kəs, mal-dövlət sahibi neçə-neçə insanın heç də xoşbəxt həyat sürmədiyini çox gözəl bilir. Deməli, əsl xoşbəxtlik – mənəvi zənginlikdir….

Daha Ətraflı

Cinsi sevginin növləri

Cinsi sevgi üç növdür:

Birinci növ eşq — Allaha ibadət və itaət’dәn hesab olunur. Bu, kişinin xanımına olan eşqidir və faydalı sevgidən hesab olunur. Çünki, Uca Allahın evlənmə nizamını ortaya qoymasındakı hədəf — gözün və qəlbin başqalarına meyl etməsinin qarşısını almaqdır. Bu səbəblə, həmin aşiq Allah qatında da, insanlar qatında da təriflənər.

Daha Ətraflı

Düşmәn qazanma, dost qazan!

Alicәnablıq vә yumşaq xasiyyәtlilik – olduqları hәr yeri gözәllәşdirәrlәr. Danışarkәn yumşaq bir üslubda danışmaq, qarşındakına tәbәssüm etmәk, qarşılaşdığın zaman gözәl söz söylәmәk – bütün bunlar, xoşbәxt insanların örtündüklәri qiymәtli paltarlardır vә müsәlmanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәridir.

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...