Əbu Bəkr əs-Siddiq (Allah ondan razı olsun!) kim idi? Onun xilafəti dövründə baş verənlər.

Onun adı: Abdullah İbn Osman İbn Amir İbn Amr İbn Kəəb İbn Səəd İbn Teym […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkr Əs-Siddiqin (Allah ondan razı olsun!) xilafəti!

Əbu Bəkr Əs-Siddiqin (Allah ondan razı olsun!) xilafəti! (Hicri: 11-13) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın […]

Daha Ətraflı

ƏL-BƏRA IBN MALIK ƏL-ƏNSARI

ƏL-BƏRA IBN MALIK ƏL-ƏNSARI

Daha Ətraflı

ƏBU ƏYYUB ƏL-ƏNSARI

Istambula qədər gəlib çıxmış və onun divarları ynında dəfn edilmişdir.

Daha Ətraflı

SƏMAMA IBN USAL

SƏMAMA IBN USAL Qureyşlılərə qarşı iqtisadi mühasirə qoymuş səhabədir.

Daha Ətraflı

Umm Sələmə

UMM SƏLƏMƏ Umm Sələmə… Əgər bilsəydiniz Umm Sələmə kimdir!

Daha Ətraflı

UMEYR IBN VƏHB

UMEYR IBN VƏHB Həqiqətən, Umeyr ibn Vəhb mənim üçün mənim bəzi uşaqlarımdan doğma oldu. Ömər […]

Daha Ətraflı

ABDULLAH IBN CƏHŞ

Birinci olaraq möninlərin sərkərdəsi adlandırılmışdır. Indi haqqında danışacağımız səhabə Allahın Elçisi (ona Allahın salavatı və […]

Daha Ətraflı

ABDULLAH IBN XUZAFƏ ƏS-SƏHMI

ABDULLAH IBN XUZAFƏ ƏS-SƏHMI Hər bir müsəlman Abdulla ibn Xuzafənin başını öpməlidir və mən bunu […]

Daha Ətraflı

TUFEYL IBN ƏMR ƏD-DƏUSI

TUFEYL IBN ƏMR ƏD-DƏUSI Ey Allah, ona elə bir əlamət göndər ki, onu xeyirxah niyyətlərini […]

Daha Ətraflı

SƏID IBN ƏMIR ƏL-CUMAHI

MƏRHƏMƏTLI VƏ RƏHIMLI ALLAHIN ADI ILƏ! Ey Allahım, həqiqətən, mən Sənin Peyğəmbərin Məhəmmədin (ona Allahın […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...