PEYĞƏMBƏR(SAV)-IN ÖVLADLARI İLƏ MÜNASİBƏTİ

Qızı Fatimə – radıyallahu anhə – yanına daxil olduğu vaxt onun üçün ayağa qalxar, əlini […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-IN ZARAFATLAŞMASI

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – ümmətinin işləriylə, əskərləriylə, ailə üzvüləriylə məşğul olurdu. Hər […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-IN GÜLMƏSİ VƏ AĞLAMASI

Peyğəmbərimizin gülməsi də, ağlaması da bənzər idi. Qəhqəhə ilə gülmədiyi kimi, yüksək səslə bağıraraq da […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN DÜNYAYA OLAN ZAHİDLİYİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – insanlar arasında dünyaya qarşı ən zahid bir kimsə […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN ÜZÜYÜ VƏ MÖHÜRÜ

Ənəs b. Məlik – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -IN DANIŞMASI

Peyğəmbər necə danışardı? Peyğəmbər- sallallahu aleyhi və səlləm – Allahın yaratdıqlarının ən gözəl danışanı, sözü […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN ÜZ VƏ BƏDƏN CİZGİLƏRİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in vücudu qırmızıya çalan açıq bəyaz rəngdə idi. […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)- İN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Peyğəmbərimiz Məhəmməd – sallallahu aleyhi və səlləm -in bir neçə xüsusiyyətləri vardır. PEYĞƏMBƏRLƏRİN SONUNCUSUDUR – […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN VƏFATINI BİLDİRƏN ƏLAMƏTLƏR

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in vəfatının yaxınlaşdığına işarə edən bir çox önəmli hadisələr […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) -İN İYİRMİ ÜÇ İLLİK PEYĞƏMBƏRLİK HƏYATINI BİLMƏK

Hira mağarasına çəkilib orada bir neçə vaxt ibadət etdikdən sonra 610-cu ildə 40 yaşında ikən […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav)-in İŞTİRAK ETDİYİ DÖYÜŞLƏRİ BİLMƏK

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – 27, bəzi mənbələrə görə 29 döyüşdə iştirak edib. […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) -in HİCRƏTİ, BEYƏTİ VƏ SÜLHÜ

Müşriklərin zülmü artdıqda Allah və Rəsulunun əmri ilə səhabələr Məkkədən Həbəşistana hicrət etməyə başladılar. İlk […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN MƏKTUBLARI

HƏBƏŞİ KRALI NƏCAŞİ – əsl adı Əshəmə b. Əbcardır. “Rahmən və Rahim olan Allahın adı […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN SİLAHLARI VƏ MİNİKLƏRİ

DOQQUZ QILINCI VAR İDİ: Masur – ilk sahib olduğu qılınc idi. Atasından qalmışdır. əl-Abd, Zülfüqar […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) KÖLƏLƏRİ, XİDMƏTÇİLƏRİ VƏ MÜƏZZİNLƏRİ

Zeyd b. Həris b. Şerahil. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – onu çox sevərdi. […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) XANIMLARINI TANIMAQ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm in 13 zövcəsi olub. Bunlardan 11 ilə yaşamış, 2-si […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) ÖVLADLARINI TANIMAQ

İyirmi beş yaşında ticarət məqsədi ilə Şama səfər edir. Qayıtdıqdan sonra Xuveylidin qızı Xədicə – […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) İSİMLƏRİNİ BİLMƏK

Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Mənim isimlərim var. Mən MƏHƏMMƏDƏM, mən ƏHMƏDƏM, mən MƏHİ(məhv […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) YAŞINI, DOĞULDUĞU YERİ, HİCRƏT ETDİYİ YERİ BİLMƏK

Doğulduğu yer Məkkədir. Məkkədə hişam oğulları məhəlləsində Rəbiul-Əvvəl ayının 9-du və ya 12-də birinci günü […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR SALLALLAHUALEYHİVƏSƏLLƏM İN NƏSƏBİNİ BİLMƏK

Onun nəsəbi yer üzünün ən üstünüdür. Şərəf baxımından nəsəbi zirvədədir. Herakl Əbu Sufyan – radıyallahu […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...