PEY­ĞƏM­BƏ­RİN (S.Ə.V.) XA­NI­MI­NA QAR­ŞI MÜ­NA­Sİ­BƏ­Tİ

Ki­çik ai­lə oca­ğın­da xa­nım atın bağ­lan­dı­ğı yer, ağa­cın göv­də­si, ra­hat­lıq, sa­kit­lik və ya­xın­lıq de­mək­dir. Rə­su­lul­lah […]

Daha Ətraflı

PEY­ĞƏM­BƏ­RİN (S.Ə.V.) QIZ ÖV­LAD­LA­RI

Ca­hi­liy­yə döv­rün­də hər han­sı bir ai­lə­də qız uşa­ğı­nın dün­ya­ya gəl­di­yi gün ata-ana üçün qa­ra gün […]

Daha Ətraflı

Allahın yaranmışlara rəhmət təcəllası Muhəmməd(savavs)Tövrat və İncildə.

Tövratda İslam Peyğəmbəri Qurani-kərimdə müsəlmanlar üçün ən gözəl ülgü kimi xatırlanmışdır. Bu böyük şəxsiyyətin barəsində […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərizin (sav) həyatının son anları

Məhəmməd Peyğəmbərimizn (sav) həyatının son günü qızı Fatima anamız onun necə əzab çəkdiyini görürdü.O, dedi: […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN 0XLAQI İLƏ ƏXLAQLANAQ

1. Çirkin və həyası?ca söz və davranışları tərk etməli. Bu da hər cür çirkin və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN ƏXLAQI

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in əxlaqı Quran idi1. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN QOXUSU VƏ TƏRİ

Ənəs – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbər (s.a.v.) necə təsbih edərdi

Abdulla ibn Amr (Allah onların ikisindən də razı olsun!) rəvayət edərək demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v.) […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN BAŞQALARININ ŞƏRƏF VƏ LƏYAQƏTİNİ QORUMASI

Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – xəta edənin xətasını düzəldir, biliksizə öyrədir, qəflətdə olanı […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN DUASI VƏ ZİKRİ

O, uca Allahı zikr etmədən, Ona həmd etmədən, Ondan məğfirət diləməkdən, Ona dönmədən bir an […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN YEMƏYİ

Bu ümmətin Peyğəmbərinin halını düşün: Ənəs – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN YUMŞAQLIĞI VƏ SƏBRİ

Ənəs b. Məlik – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN EVİNDƏ

Bu ev təməli təqva və iman üzərində olan bir evdir. Onun divarlarında günümüzdə bir çix […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN HƏDİYYƏ VERMƏSİ VƏ MÜSAFİRƏ OLAN İKRAMI

Hədiyə verər və alardı. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – hədiyyə qəbul edər və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN ƏTİRLƏNMƏSİ VƏ MİSVAQLANMASI

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – qəlbi təmiz, bədəni təmiz, qoxusu xoş bir kimsə […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN UŞAQLARA OLAN MƏRHƏMƏTİ

Uşaqlara qarşı çox mərhəmətli və şəfqətli idi. Onları öpər, qucaqlayar və sığallayardı. Ənəs -radıyallahu anhu […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN QONŞULARI İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in qonşuluğu nə qədər də gözəl idi. Peyğəmbər -sallallahu […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN XİDMƏTÇİLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – öz xidmətçiləri ilə gözəl rəftar edər və buyurardı: […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN QOHUM ƏQRABASI İLƏ MÜNASİBƏTİ

Əqrabalıq bağını ən gözəl şəkildə qoruyan insanların ən mükəmməli idi. O, qədər ki, Qureyş müşrikləri […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-IN ZÖVCƏLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in zövcələri ilə gözəl əxlaqına nümunə olaraq onun möminlərin […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...