Səhih Müslim (Fitnələrin yaxınlaşması və pislik (fitnə, fəsad) çoxaldıqda həlakın gəlişi haqda.

Fitnələr Kitabitabı. Birinci fəsil: Fitnələrin yaxınlaşması və pislik (fitnə, fəsad) çoxaldıqda həlakın gəlişi haqda. Zeynəb […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Sınaq zamanı dində səbir etmək və xəndək sahiblərinin hekayəsi

On doqquzuncu fəsil: Sınaq zamanı dində səbir etmək və xəndək sahiblərinin hekayəsi. Suheyb 9r.a) Peyğəmbərin […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Danışdığı bir sözünonu Cəhənnəmə varid etməsi haqda.

On yeddinci fəsil: Danışdığı bir sözün onu Cəhənnəmə varid etməsi haqda. Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Kim bir əməldə Allahdan başqasını şərik qoşarsa…

On beşinci fəsil: Kim bir əməldə Allahdan başqasını şərik qoşarsa… Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Sizdən daha aşağıda olanlara baxın!

On üşüncü fəsil: Sizdən daha aşağıda olanlara baxın! Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Dünyanın (naz-nemətlərinin) açılması və onun üçün (insanların) yarışman&#3

Yeddinci fəsil: Dünyanın (naz-nemətlərinin) açılması və onun üçün (insanların) yarışmanın qorxusu. Amr ibn əl-Əuf (r.a) […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər) -Cənnət əhlinin çoxu fağırlardır və başqa fəsillər

Beşinci fəsil: Cənnət əhlinin çoxu fağırlardır Üsamə ibn Zeyd (r.a) Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət edir: […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər) -Muhəmmədin ailəsinin ruzisi və başqa fəsillər

Birinci fəsil: “Allahım! Muhəmmədin ailəsinin ruzisini (ehtiyacı) çatacaq qədər et”. Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allahla qarşılaşmaq istəyənlə Allah qarşılaşmaq istəyər)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Qulum Mənimlə qarşılaşmaq […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Elm məclisinin və əməli salehlərlə oturmanın fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allahın yollarda dolaşıb Allahı yad […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Zikr və saleh əməllərlə Allaha yaxınlaşmanın savabı)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulum dodaqlarını tərpədərək […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Peyğəmbərin mərhəməti)

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Qureyşlilər Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gəlib dedilər: «Bizim üçün Rəbbinə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Peyğəmbərə salavat duası oxumanın fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Əbu Talhə (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) sevinərək yanımıza gəlib […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Üç nəfərin duası rədd edilməz)

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Biz dedik: «Ey Allahın Elçisi! Bizə nə olur […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Gecənin son üçdə birində Uca Allahın dünya səmasına enməsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) dedi: «Uca və Ulu Rəbbimiz hər […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Yüz adamı öldürənin tövbəsi)

Əbu Səid (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «İsrail oğullarından biri doxsan doqquz adam […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Daimi tövbə və istiğfara həvəsləndirmə)

Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «(Bir dəfə Allahın qullarından) biri […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Gözlərini itirən və buna səbr edib əvəzini Allahdan umanın savabı)

Ənəs ibn Məlik (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «Uca Allah buyurmuşdur: «Əgər […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (xəstəliklərin insanlara kəffarə olması)

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Allah Elçisi (s.a.v) qızdırma xəstəliyinə tutulmuş bir adamı […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allah rizasi üçün ziyarət etmənin fəziləti)

Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Hər hansı bir bəndə öz qardaşını Allah […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...