Səhih Qüdsi hədislər (Bədr Əhlinin Fəziləti)

İslamda ilk böyük döyüş olan Bədr döyüşündə iştirak edənlər. Əbu Abdurrahmən əs-Suləmi deyir ki, mən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allahdan Qorxmağın Fəziləti)

Huzeyfə (r.a) demişdir: «Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə dediyini eşitdim: «Bir adamın ölüm vaxtı gəlib […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Yoxsul və Mühacirlərin Cənnətə Birinci Daxil Olması)

Abdullah ibn Amr ibn əl-As (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allahın yaratdıqlarından […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Ğifar və Əsləm qəbilələrinin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah Əsləm qəbiləsinə salamatlıq nəsib […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Mələklərin Mübahisəsi)

[size=medium]Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl (r.a) demişdir: «(Bir dəfə) Allah Elçisi (s.a.v) Sübh namazına […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Müsəlmanlar arasında mərhəmətə və sevgiə təşviq)

Əbu Hureyra (r.a) deyir ki, Allah Elçisi (s.a.v)dedi: «Allah (Öz quluna) buyuracaq: «Səndən yemək istədim, […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Savab iş görmənin və görmək istəmənin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah  buyurdu: «Qulum yaxşı […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allahı razı salan Allahın mərhəmətinə nail olur)

Saubən (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Şübhəsiz ki, bəndə daim Allahın razılığını axtarır. […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allaha and olsun ki,Allah filankəsi bağışlamaz deməkdən çəkinmək)

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə buyurduğunu eşitdim: «İsrail […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allahın rəhməti qəzəbini üstələmişdir)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah məxluqatı yaratdığı zaman Öz yanında […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Şükür etməyin və nemətlərin artması )

Rəvayət edilir ki, Muhəmməd ibnun-Nadr əl-Hərisi demişdir: «Mənə çatıb ki: «Uca Allah Musaya: «Ya Musa […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Mələkləri savab yazmaqdan yoran zikr)

Sufyan ibn Səidin rəvayətinə görə Davud (aleyhissələm) dedi: «Rəbbimin Cəmalının kəramətinə və Cəlalının izzətinə layiq […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allaha Layiq Olan Şükr)

Abdullah ibn Səlamın (r.a) rəvayətinə görə Musa (aleyhissələm) demişdir: «Ey Rəbb! Sənə layiq olan şükür […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Şükr Etmənin Fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: « Uca Allah Qiyamət günü buyuracaq: […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Əlhəmdu Lilləhi Həmdən Kəsiran Tayyiban Mubarəkən Fihi) kəlimələrinin fəziləti

Rəvayət edilir ki, Ənəs (r.a) demişdir: «Peyğəmbər (s.av) namaz qılarkən bir kişi gəlib: «Allaha həmd […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnət Xəzinəsindən Olan Kəlimə)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Sənə Cənnət xəzinəsindən və Ərşin altından […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Miniyə Oturarkən Edilən Zikr)

Rəvayət edilir ki, Əli ibn Rabiə demişdir: «(Bir dəfə) Əli (r.a) ilə birlikdə yol gedirdim, […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Fitnələr və onun sifətləri)

Beşinci fəsil: Fitnələr və onun sifətləri.

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Şeytanın öz ordularını insanları fitnəyə salmaq üçün göndərməsi.)

Dördüncü fəsil: Şeytanın öz ordularını insanları fitnəyə salmaq üçün göndərməsi. Cabir (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Fitnələrin ürəklərə ərz olunması və orada ləkə salması )

Üçüncü fəsil: Fitnələrin ürəklərə ərz olunması və orada ləkə salması. Huzeyfə (r.a) belə rəvayət edir: […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...