Səhih Müslim (Ayət əl-Kursinin fəziləti)

Ubeyyə ibn Kəab (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Ey Əbu Munzir! Bilirsənmi Allahın […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranı, “əl-Bəqərə” və “Ali-İmran” surələrini oxumağın fəziləti.)

Əbu Umama əl-Bəhili (r.a) peyğəmbərdən belə eşitdiyini rəvayət edir: “Quranı oxuyun! Həqiqətən Quran qiyamət günü […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Əl-Fatihə surəsinin fəziləti)

Quranın fəzilətləri Kitabi. Abdullah ibn Abbas (r.a) belə rəvayət edir: “Cəbrail Peyğəmbərin (s.a.v) yanında oturan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da)

“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq-hesab çəkər”ayəsi. Əbu […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Uca Allahın: “Etdikləri əməllərə görə sevinən və görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin

Uca Allahın: “Etdikləri əməllərə görə sevinən və görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin əzabdan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Həqiqətən, (beş vaxt namaz kimi) yaxşı əməllər pis işləri (kiçik günahları) yuyub aparar” ayəsi.)

Hud surəsi. Abdullah ibn Məsud (r.a) bir kişinin Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gəlib belə dediyini rəvayət […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Əl-Ənbiyə surəsi)

Uca Allahın: “(O gün insanları) ilk dəfə (yoxdan) yaratdığımız kimi qaytarıb (dirildib) əvvəlki halına salarıq” […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Uca Allahın: “Ayələrimizi inkar edəni gördünmü?” ayəsi)

Xəbbab (r.a) belə rəvayət edir: “Əl-As ibn Valinin mənə borcu var idi. Mən gəlib ondan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Məryryəm surəsi)

Uca Allahın: “Peşmançılıq günü ilə qorxut!” ayəsi. Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət […]

Daha Ətraflı

Yuxu (Peyğəmbərin (s.a.v) yuxusu)

Peyğəmbərin (s.a.v) yuxusu. Ənəs ibn Malik (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Bir gecə […]

Daha Ətraflı

Kahinin (bilicinin, baxıcının) yanına gedənin namazı qəbul olunmaz.

Səfiyyə bintu Əbu Ubeyd Peyğəmbərin (s.a.v) bəzi zövcələrindən Peyğəmbərin belə buyurduğunu rəvayət edir: “Hər kim […]

Daha Ətraflı

Cinlərin nəyi hifz etdiklər haqda

Aişə (r.a) . belə rəvayət edir: “Bir neçə insan Peyğəmbərdən (s.a.v) kahinlər barəsində soruşdu. Peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

Kahinlərin yanına getməyin və xətt haqda

Muaviyə ibn əl-Həkəm (r.a) belə rəvayət edir: “Bir dəfə mən Peyğəmbərlə (s.a.v) namaz qılarkən camatdan […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Üç insan vardır ki,Uca Allah onları sevir,onlara təbəssüm edir)

Əbud-Dərdə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Üç adam vardır ki, Allah onları sevir, […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Təvəzökar olmanın fəzilləti)

Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) dedi: « Uca Allah mənə vəhy etdi […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Müsəlmanların bir -birinə salam vermələri)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah Adəmi boyu altmış ərəş uzunluğunda […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Allah üçün sevməyin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah Qiyamət günü buyuracaq: «Mənə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Allah dostu ilə düşmənçilik edənin aqibəti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Kim Mənim dostumla […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Uca Allahın bəndəsini sevməsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah bir qulunu sevdiyi zaman Cəbrailə: […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Övladın Valideynləri Üçün Bağışlanma Diləməsinin Fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: « UcaAllah əməlisaleh qulunun Cənnətdə […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...