Səhih Qüdsi hədislər (Nəfs Könülsüz Olaraq Bədəndən Çıxacaq)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah nəfsə: «Çıx!» – […]

Daha Ətraflı

Pişiyə Görə Əzaba Daxil Olan Qadın

Abdullah ibn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) dedi: «Pişiyə görə bir qadına […]

Daha Ətraflı

Cəhənnəmə Daxil Olandan Sonra Oradan Çıxan

Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Dörd (nəfər) Cəhənnəmdən çıxardılaraq […]

Daha Ətraflı

Cənnətə Sorğu Sualsız Girənlər

Abdullah ibn Məsud (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) dedi: «Həcc mövsümündə ümmətlər mənə göstərildi. […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnət əhli Cənnətdə Allahı görəcək)

Suheyb (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Cənnət əhli Cənnətə girdikdən sonra Uca Allah […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnət əhli ilə Cəhənnəm əhlinin bəzi sifətləri)

Rəvayət edilir ki, İyad ibn Himər əl-Mucəşiyi (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) xütbəsində […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnətlə Cəhənnəmin Höcətləşməsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «(Bir dəfə) Cənnətlə Cəhənnəm höcətləşdi. Cəhənnəm […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər ( sipirtli İçki İçməyi və ipək geyməyi tərk edən haqqında)

Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Kim sipirtli içki içmək […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnətə ən axırıncı girən barədə)

İbn Məsud (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Mən Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanı […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnətdə ən yüksək və ən aşağı dərəcyə sahib olanlar)

Muğira ibn Şubə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Musa Rəbbindən: «Cənnət əhlindən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnətdə Əkinçiliklə məşğul olmaq istəyən barədə)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir dəfə bədəvilərdən birisi Peyğəmbərin (s.a.v) yanında ikən Peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Uca Allahın Cənnət Əhlindən Razı Qalması)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Ulu və uca Allah […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranın oxunduğu zaman rahatlıq, sakinlik, hüzur) enməsi)

Əl-Bəra (r.a) belə rəvayət edir: “Bir kişi “Kəhf” surəsini oxuyurdu.Yanında iki uzun kəndirlə bağlanan at […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quran oxumaqda məharətli olan və çətinlik çəkən haqda)

Quran oxumaqda məharətli olan və Quran oxumaqda çətinlik çəkən haqda. Aişə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quran oxuyanla, Quran oxumayanın məsəli)

Əbu Musa əl-Aşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Quran oxuyan mömin dadı gözəl, […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranı öyrənməyin fəziləti)

Uqba ibn Amir (r.a) belə rəvayət edir: “Biz Suffada olan vaxtı Peyğəmbər (s.a.v) (evindən) çıxıb […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranla yüksələnlər)

Amir ibn Vasilə belə rəvayət edir: “Nafi ibn Əbd əl-Həris Ömərlə (r.a) Asfan adlanan yerdə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“İxlas” surəsini oxumağın fəziləti)

Əbu Darda (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Sizdən biriniz bir gecədə Quranın üçdə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Kəhf” surəsinin fəziləti)

Əbu Darda (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Kim “Kəhf” surəsinin əvvəlindən on ayə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Əl-Bəqərə” surəsinin axırıncı ayələrinin fəziləti)

Əbu Məsud (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir : “Kim bir gecə içərisində “əl-Bəqərə” […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...