Səhih Qüdsi hədislər (Pislikdən çəkindirməyə təşviq)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü Allah qulu […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Hər kəs dünyada qulluq etdiyi şeyə tabe olsun)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbərin (s.a.v) dövründə bir dəstə adam Peyğəmbərə (s.a.v) […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Qiyamət gününün bəzilərinə günün bir saat qədər qısa olması)

Abdullah ibn Amr (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Siz Qiyamət günü bir yerə […]

Daha Ətraflı

Allaha Şükür

Davud (aleyhissalam) buyurur: “Ey Rəbbim! Sənə necə şükr edim ki, neməti verən, onunla ruziləndirən, sonra […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Günəşin Məğribdən Çıxması)

Əbu Zərrdən (r.a) belə rəvayət edilir: «(Bir dəfə) günəşin batdığı zaman mən Peyğəmbərlə (s.a.v) uzunqulağın […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Uca Allah qiyamət günü üç sinif insanı danişdırmayacaq və üzlərinə baxmayacaq)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Üç sinif insan vardır ki, Qiyamət […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər ( Uca Allahın qiyamət günü bəndəsini nemətlər barədə sorğu-sual etməsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) buyurmuşdur: «Şübhəsiz ki, Qiyamət günü bəndədən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər( Göylər isə onun əli ilə büküləcəkdir)

Rəvayət edilir ki, İbn Ömər (r.a) demişdir: Bir gün Allah Elçisi (sşaşv) minbərin üzərində bu […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Qiyamət günü insanın əzakarının şahidlik etməsi)

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Soruşdular: «Ey Allahın Elçisi , Qiyamət günü Rəbbimizi […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnət və Cəhənnəm əhlinin sayı)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü Uca Allah: «Ey […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Dünyada nemət görən kafirin axirətdə əzab görməsi barədə)

Ənəs ibn Məlik (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü Cəhənnəm əhlindən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Mizan tərəzisi haqqında)

Salman (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurmuşdur: «Qiyamət günü mizan tərəzisi qoyulacaq. Əgər göylərlə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Haqsız yerə insan öldürmənin günahı)

Abdullah ibn Məsud (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü bir kişi başqa […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Heç Kəsin Haqqı Qalmaz)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «(Qiyamət günü) Allah yaratdığı cinlər, […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər(Uca Allahın Dünya və Axirətdə Möminin Günahlarını Örtməsi)

İbn Ömər (r.a) demişdir: «Mən Allah Elçisinin (s.a.v) belə dediyini eşitdim: «Allah mömini Özünə tərəf […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər(ilk sarsıntı anında səbr edənlər)

Əbu Uməmə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: « Uca Allah buyurur: «Ey Adəm […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər(övladı ölən və buna səbr edənin fəziləti)

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Bir qulun uşağı öldükdə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (yaxın ölən və buna səbr edənin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Mən mömin qulumun […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (ən yaxın qonşuların müəlman haqqında şahidlikləri)

Ənəs ibn Məlik (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Bir müsəlman öldükdə, ən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Mömin və Kafirin Ölümü)

Bəra ibn Azib (r.a) rəvayət edir ki, biz Peyğəmbər (s.a.v) ilə birgə ənsardan olan bir […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...