Sünnəyə tabe olmaq

Abdullah bin Məsud (radiyallahu anhu) belə demişdir: “Siz (sünnəyə) tabe olun. Bidət ortaya çıxarmağa çalışmayın. […]

Daha Ətraflı

Yol kənarında oturmaq

Əbu Səid əl-Xudridən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sallallahu aleyhi va sellem) buyurmuşdur: «Yol kənarlarında […]

Daha Ətraflı

Uca Allah pakdır və pak olandan başqasını qəbul etməz

Əbu Hureyrə – radiyallahu anhu — rəvayət edir ki, Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm […]

Daha Ətraflı

Möminin dünyaya baxışı

Peyğəmbər(səllallahu aleyhi və səlləm) demişdir : “Mənim bu dünyada olan məsəlim, ağacın kölgəsində dincəlib sonra […]

Daha Ətraflı

Mömin

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Mömin pöhrəyə bənzəyir. Külək hansı tərəfdən […]

Daha Ətraflı

İMAN, İSLAM, EHSAN

Yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim (İslam) edən, İbrahimin hənif millətinə (dininə) tabe olan […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərin (s.a.v) həmd duası

Əbu Hureyrə-Allah ondan razı olsun-demişdir: “Qubalı ənsarlardan bir nəfər Allahın elçisini sallallahu aleyhi və səlləmin […]

Daha Ətraflı

Pis əməlin şahidi nədir?

Pis əməlin ən gizli şahidi vicdanımızdir. Hazreti Ömer(r.a)

Daha Ətraflı

Axirətdə kölgədə olanlar

Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Yeddi qrup insan vardır ki, Allah […]

Daha Ətraflı

Sünnəyə sarılamq

İrbad ibn Sariyə (r.a.) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) səhabələrə (r.a.) tövsiyə edərək demişdir: «Sizə […]

Daha Ətraflı

Qadınların peyğəmbər (sav) tələbi

Əbu Səid nəql edir: Bir qadın Peyğəmbərin (s.ə.s) yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Rəsulu! Ancaq […]

Daha Ətraflı

İslam təmizliyi

İslam təmizdir. Elə isə təmizlənin.Çünkü cənnətə təmiz olandan başqası girə bilməz. Hadis-i Şerif (Taberani).

Daha Ətraflı

Allaha qovuşmaq

Ubadə ibn Samit (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Hər kim Allah Təalaya qovuşub […]

Daha Ətraflı

Təmizlik İmanın yarısıdır

Əbu Malik əl-Əşəri (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir : “Təmizlik imanın yarısıdır. “Əlhəmdülillah” […]

Daha Ətraflı

Rəhmət peyğəmbəri

Əbu Hureyrə radıyallahu anh rəvayət edir; Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmə dedilər ki: “Müşriklərə […]

Daha Ətraflı

Sonumuz ya cənnətdər ya da cəhənnəm

Əli – radıyallahu anhu — rəvayət edir ki, Rəsulullah — sallallahu aleyhi və səlləm — […]

Daha Ətraflı

Insanı həlak edən bu yeddi şeydən çəkinin:

“Allaha şərik qoşmaq, sehr, Allahın haram qıldığı cana qıymaq, faiz yemək, yetim malı yemək, döyüşdən […]

Daha Ətraflı

Namazı unudan barədə

Zeyd ibn Әrqam (r.a) rәvayәt edir ki, «Biz İslamın әvvәlindә namaz әsnasında danışardıq. Bu hal […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Dəccalın Fitnəsi)

Rəvayət edilir ki, Nəvvas ibn Səman  demişdir: «Bir gün Allah Elçisi  Dəccal haqqında […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Uca Allah bir bəndədə iki qorxu ilə iki arxayınşılığı cəm etməz)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) Uca Rəbbindən rəvayət edərək belə buyurur: «İzzətimə […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...