Mömin, mömin üçün bir-birini tutan bina kimidir.

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mömin, mömin üçün bir-birini tutan bina […]

Daha Ətraflı

Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli (anlayışlı) edər

Müaviyə (r.a) demişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v)belə buyurmuşdur: “Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli edər.” […]

Daha Ətraflı

Kim doğru yola dəvət edərsə, ona, tabe olana veriləcək qədər savab verilər

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Kim doğru yola dəvət edərsə, ona, tabe […]

Daha Ətraflı

Hər şey, hətta acizlik və fərasət də qədərə bağlıdır

Abdulla ibn Ömər (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Hər şey, hətta acizlik və […]

Daha Ətraflı

Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?”

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu […]

Daha Ətraflı

Bu dörd xislətə sahib olan insan xalis münafiq olar

Abdulla ibn Amr (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: «Bu dörd xislət kimdə olarsa, […]

Daha Ətraflı

Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən və əlindən ziyan görmədikləri kimsədir

Abdulla ibn Amr (r/a) deyir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə demişdir: “Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən […]

Daha Ətraflı

Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut

Süfyan ibn Abdulla əs-Səqafi (r.a) belə demişdir: Mən dedim: “Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə […]

Daha Ətraflı

Kim Cənnət sakinlərindən olan adamı görmək istəyirsə, bu şəxsə baxsın

Əbu Hureyrə (r.a) belə rəvayət edir: “Bir nəfər bədəvi ərəb, Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gələrək dedi: […]

Daha Ətraflı

Din nəsihətdir

Təmim əd-Dari Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Din nəsihətdir.” Orada […]

Daha Ətraflı

Əməllərin Qəbul Olunmasında Mühim Şərtlər

Ömər ibn əl-Xəttabdan (r.a) rəvayət olunur ki, o demişdir: “Mən Peyğəmbərin (s.av) belə buyurduğunu eşitdim: […]

Daha Ətraflı

GÖZLƏRƏ SÜRMƏ ÇƏKMƏK

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: “Ağ libas geyinin. Çünki ağ libas […]

Daha Ətraflı

HARAM İLƏ MÜALİCƏ

Tariq İbn Suveyd (və ya: Suveyd İbn Tariq) rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən (s.a.v) (müalicə) üçün […]

Daha Ətraflı

Gecənin Zülmətində Uşaqları Bayıra Buraxmamaq

Cabir (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: “Gecənin zülməti, yaxud şiddəti keçincəyə qədər uşaqlarınızı […]

Daha Ətraflı

Beş şey gəlmədən öncə

Rasulullah (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur: – Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qədrini bilin:

Daha Ətraflı

Rasulullahın (sallAllahu aleyhi və səlləm) tövsiyyəsi

Əbu Nəcih əl-İrbad ibn Sariyə (radıyAllahu anhu) buyurur: – Rəsulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) bizə […]

Daha Ətraflı

Beyyinə surəsi

Bir gün Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) Ubeyy ibnul Kəbə dedi: – Allah sənin mənə […]

Daha Ətraflı

Iki iz və iki damla

Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur – Allah (subhənəhu və təalə) üçün iki damla və […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbər (sav) adından yalan söyləyənin yeri haradır?

Əli, Ənəs b. Məlik, Əbu Hureyrə – radıyallahu anhum — rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər — […]

Daha Ətraflı

Allah üçün sevərlər

Ömər ibn əl-Xəttabdan (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunur ki, bir dəfə Allahın rəsulu (Ona […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...