Peyğəmbər (s.a.v) xırda daşlarla və riskli yolla alış-veriş etməyi qadağan etdi

Əbu Hureyrə (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.v) xırda daşlarla və riskli yolla alış-veriş etməyi qadağan etmişdir. […]

Daha Ətraflı

Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək ixtiyar sahibidirlər

Həkim ibn Hizam (r.a) Peyğəmbərin (s.av) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək […]

Daha Ətraflı

Adəm oğlunun hər bir yaxşı əməli on dəfədən yeddi yüzə qədər artırılır.

Adəm oğlunun hər bir yaxşı əməli on dəfədən yeddi yüzə qədər artırılır. Uca Allah buyurur: […]

Daha Ətraflı

Sədəqə malı azaltmır

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin  belə buyurduğunu söyləmişdir: “Sədəqə malı azaltmır. Əfv edən qulu Allah […]

Daha Ətraflı

Beş vasaq çəkisində olmayan xurmaya zəkat yoxdur

ŞƏRH Bu hədis, zəkata düşən malların əksəriyyətini əhatə etmişdir. Zəkatın dənli bitkilərə, meyvələrə, üç növ […]

Daha Ətraflı

Cənazəni tez dəfn edin

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Cənazəni tez dəfn edin. Əgər saleh bəndədirsə, […]

Daha Ətraflı

Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə olarsa, ona sağlam və qeyri-səfər zamanı əməl etdiyi kimi (savab) yazılar

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var.” Orada […]

Daha Ətraflı

Sevimli dostum (s.a.v) mənə üç şeyi vəsiyyət etdi: “Hər ayın üç gününü oruc tutmaq…”

Əbu Hureyrə (s.a.v) demişdir: “Sevimli dostum (s.a.v) mənə üç şeyi vəsiyyət etdi: Hər ayın üç […]

Daha Ətraflı

Mənə özümdən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən beş şey verilmişdir

Cabir ibn Abdulla (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mənə özümdən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən beş […]

Daha Ətraflı

Mən necə namaz qılıramsa, siz də elə namaz qılın

Məlik ibn əl-Huveyris (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Mən necə namaz qılıramsa, siz də […]

Daha Ətraflı

Beş namaz, cümə digər cüməyə və Ramazan ayı növbəti Ramazan ayına qədər, aralarında olan günahları bağışladır

Beş namaz, cümə digər cüməyə və Ramazan ayı növbəti Ramazan ayına qədər, aralarında olan günahları […]

Daha Ətraflı

O, murdar deyil, o sizin ətrafınızda dolaşanlardandır (Pişik haqqında )

Əbu Qatadə (r.a) demişdir: Peyğəmbər (s.a.v) pişik haqqında belə buyurdu: “O, murdar deyil. O, sizin […]

Daha Ətraflı

Su təmizdir, onu heç nə çirkləndirə bilməz

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Su təmizdir, onu heç nə çirkləndirə […]

Daha Ətraflı

On şey fitrətdəndir

Aişə (r.anha) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “On şey fitrətdəndir: Bığları qısaltmaq, saqqal buraxmaq, […]

Daha Ətraflı

Allah sevgisini itirmək

Qüdsi hədisdə buyrulmuşdur: “Uca Allah bir qulunu sevdiyində Cəbraili çağıraraq ona belə buyurar: “Mən filan […]

Daha Ətraflı

Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazını Allah qəbul etməz

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazı qəbul edilməz.” […]

Daha Ətraflı

Zülm qiyamət günü zülmətlər olacaq (Zülmün növləri)

Abdulla ibn Ömər (r.anhuma) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Zülm qiyamət günü zülmətlər olacaqdır.” Buxari […]

Daha Ətraflı

Harada olursan ol, Allahdan qorx. Pis işin ardınca onu silən yaxşı əməl et.

Əbu Zər əl-Ğiffəri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Harada olursan ol, Allahdan qorx. Pis […]

Daha Ətraflı

Vasitəçilik edib savab qazanın və Allah da Peyğəmbərinin dili ilə istədiyini əmr etsin

Əbu Musa (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbərin (s.a.v) yanına maddi yardım istəyən və ya hər […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...