Zina

1.Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Ən yaxşı qadın o qadındır ki, əri ona nəzər […]

Daha Ətraflı

Uşaq adları barəsində peyğəmbərimizin(sav) tövsiyəsi

1.Peyğəmbər (s.a.s) demişdir. Qiyamət günündə atalarınızın adı ilə çağırılacaqsınız. Bu baxımdan uşaqlarınıza gözəl adlar qoymağınız […]

Daha Ətraflı

Qadınlar Barəsində

Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurur: “Qadınlarla yaxşı davranın, çünki onlar qabırğa sümüyündən yaradılmışdır. Şübhəsiz qabırğa sümüyünün […]

Daha Ətraflı

BÖYÜK GÜNAH

Teysələ ibn Məyyas rəvayət edir ki, “Mən Nəcdatlarla (Nəcdat — hərurilərdən olan Nəcdə ibn Amir […]

Daha Ətraflı

UŞAQLARLA AİD HƏDİSLƏR

1.Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, bir qadın Aişənin (r.a) yanına gəldi. Aişə (r.a) […]

Daha Ətraflı

VALİDEYNLƏRƏ HÖRMƏT

1.Bəhz ibn Həkim atasından, o da babasından (r.a) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərdən r soruşdum: […]

Daha Ətraflı

Məğfirət Açarları(Yeməkdən sonra edilən dua)

Yeməkdən sonra edilən dua 1.Ənəsdən(Allah ondan razı olsun)rəvayət olunur ki, Peyğəmbər(ona və ailəsinə Allahın xeyir […]

Daha Ətraflı

Məğfirət Açarları(Namazda amin demək)

İmamın arxasında amin demək 1.Əbuhureyrədən(Allah ondan razı olsun) rəvayət olunur ki,Peyğəmbər(ona və ailəsinə Allahın xeyr […]

Daha Ətraflı

Xeyirxahlıq və qohumlara qarşı mehriban münasibət

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: «Kim ruzisinin bol olmasını və uzun […]

Daha Ətraflı

Tərki-dünyalıq (zahidlik) və Allahdan qorxma

1.İbn Abbasın belə deməsi rəvayət olunur: «Bir gün Peyğəmbərin (sav) arxasında oturarkən o belə dedi: […]

Daha Ətraflı

DƏFN MƏRASİMİ

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: «Ləzzətləri dağıdacaq ölümü tez-tez xatırlayın». Hədisi […]

Daha Ətraflı

Quranın Fəziləti

1. Əbu Musa rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurdu: “Quran oxuyan mömin dadı gözəl, […]

Daha Ətraflı

Cənnətdə evinin olmasınmı istəyrisənmi?

1.Muaz bin Ənəsdən(Allah ondan razı olsun) rəvayət olunur ki,Peyğəmbər(Ona və ailəsinə Allahın xeyr duası və […]

Daha Ətraflı

Bu dünyada ikən cənnətdə evinin olmasını istəyirsənmi?

1 Allah Rəsulu (sav) buyurmuşdur : Qulun övladı öldukdə Allahu Təala mələklərinə buyurur: Qulumun övladını […]

Daha Ətraflı

Gözəl əxlaqa çağırış

1.İbn Məsuddan rəvayət olunur ki, Allahın elçisi(sav) buyurmuşdur: «Doğru danışan olun, çünki o yaxşılığa, yaxşılıq […]

Daha Ətraflı

Hər şeydən müvəqqəti təcrid olaraq gecə və gündüzü məsciddə keçirmə (etikaf etmə) və Ramazan ayında gecə namazı

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: «Kim Ramazan ayında imanla və Allahdan […]

Daha Ətraflı

Könüllü verilən sədəqə

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər (sav) buyurmuşdur: «Allah-taala Öz kölgəsindən başqa heç bir kölgənin […]

Daha Ətraflı

Nafilə namazları

1.Rəbiə bin Kəb əl-Əsləmidən belə deməsi rəvayət olunur: «Bir dəfə Peyğəmbər (sav) mənə dedi: «Dilə!» […]

Daha Ətraflı

Əxlaqsızlıqdan çəkindirmə

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: «Həsəddən uzaq olun, çünki atəş odunu […]

Daha Ətraflı

Sələmçilik

1.Cabirdən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) sələmi yeyəni, sələm ödəyəni və sələmin ödənilməsi haqda […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...