SEÇİLMİŞ QÜDSİ HƏDİSLƏR (16-30)

16. İbadə ibn Samitdən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: […]

Daha Ətraflı

ƏN GÖZƏL NÜMUNƏ PEYĞƏMBƏRİMİZ MUHƏMMƏD (sav) 20-23 hədislər

ÖLÜM ACI BİR HƏQİQƏT, QAÇINILMAZ TALEDİR 20.(Ya Məhəmməd!) De ki: «Sizə müvəkkil olan ölüm mələyi […]

Daha Ətraflı

ƏN GÖZƏL NÜMUNƏ PEYĞƏMBƏRİMİZ MUHƏMMƏD (sav) 11-19 hədislər

ELM MƏCLİSLƏRİNİN FAYDALARI 11.«Ayələrimizi istehza edənləri gördüyün zaman onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir. […]

Daha Ətraflı

ƏN GÖZƏL NÜMUNƏ PEYĞƏMBƏRİMİZ MUHƏMMƏD (sav) 6-10 hədislər

ƏBU SUFYAN —radıyallahu anhu— nun HERAKLLA GÖRÜŞÜ 6.«Necə ola bilər ki, onlar (kitab əhli) Allahın […]

Daha Ətraflı

ƏN GÖZƏL NÜMUNƏ PEYĞƏMBƏRİMİZ MUHƏMMƏD (sav) 1-5 hədislər

Daha Ətraflı

SEÇİLMİŞ QÜDSİ HƏDİSLƏR (6-15)

6.Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Uca və […]

Daha Ətraflı

Ən birinci iman lə iləhə illəllah (Allahdan başga haqq məbud yoxdir) dəməkdir.

1-Əbu Cəmradən Belə rəvayət olunur: Abdullah ibn Abbasın önündə, insanlara dediyini tərcümə edirdim. Onun yanına […]

Daha Ətraflı

SEÇİLMİŞ QÜDSİ HƏDİSLƏR (1-5)

1.Ənəs ibn Malikdən (Allah ondan razı olsun!) “Qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq […]

Daha Ətraflı

Bayram günü Allahu Əkbər demək

Abdullah bin Ömər (Allah onların ikisindən də razı olsun) rəvayət edir ki:Peyğəmbər(sav) Ramazan və Qurban […]

Daha Ətraflı

Misvak

Əbu Hureyrə (r.a) vasitəsilə, Rəsulallah (s.ə.s)in belə buyurduğunu rəvayət edir: “Əgər ümmətimə əziyyət olmasaydı, hər […]

Daha Ətraflı

ALLAHA İMAN GƏTİRDİM DE, SONRA DOĞRU YOLU TUT

Süfyan ibn Abdullah əs-Səqafi deyir ki, mən dedim: «Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə bir […]

Daha Ətraflı

KİM CƏNNƏT ƏHLİNDƏN OLAN KİMSƏNİ GÖRMƏK İSTƏYİRSƏ BU ADAMA BAXSIN

Əbu Hureyrə (A.r.o.) deyir ki, «bir nəfər bədəvi Peyğəmbərin (s.a.v.) yanına gəldi və dedi: Mənə […]

Daha Ətraflı

Uca Allaha Axirtdə qonşu olanlar

Rəsulullah (sav)mbuyurmuşdur: “Uca Allah qiyamət günü belə deyəcəkdir:Mənim qonşularım hardadır, mənim qonşularım hardadır? Mələklər Ey […]

Daha Ətraflı

DİN NƏSİHƏTDİR

ÜÇÜNCÜ HƏDİS DİN NƏSİHƏTDİR Təmim əd-Dari Peyğəmbərin (s.a.v.) belə dediyini rəvayət edir: «Din nəsihətdir. Din […]

Daha Ətraflı

Əməllər niyyətlərə görədir və Dində olmayan bir şeyi dinə əlavə etmək

BİRİNCİ HƏDİS Əməllər niyyətlərə görədir… Ömər ibn Xəttab t deyir ki, mən Peyğəmbərin r belə […]

Daha Ətraflı

Əzandan sonra edilən duaların qəbul olması

Peyğəmbərimiz(sav) buyurmuşdur: “Əzan oxuduğunda səmanın qapıları açılar və dualarda qəbul olunar”

Daha Ətraflı

Müxtəlif mövzuda maraqlı hədislər

1. Muaz ibn ənəs (ra) rəvayət edir: rasulullah (sav) buyurdu: Kim ” ixlas” surəsini on […]

Daha Ətraflı

Səbr

1.Peyğəmbərimiz (sav) demişdir: “Həqiqətən sizlərdən xoşbəxt olan imtahandan uzaq olanınızdır! Həqiqətən sizlərdən xoşbəxt olan imtahandan […]

Daha Ətraflı

Şükr Səcdəsi

Əbi Bəkrədən (r.a) rəvayət edildiyi hədisdə buyrulur: Peyğəmbərimiz(sav), həyatda onu sevindirəcək hadisə baş verdiyində və […]

Daha Ətraflı

Xoşbəxt Olmaq Üçün

Peyğəmbərimiz(sav) buyurmuşdur: «İnsanlar arasında elələri vardır ki, onlar xeyirin açarı, şərin isə qıfılıdırlar. Elələri də […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...