Səhih Qüdsi hədislər (LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH KƏLMƏSİNİN FƏZİLƏTİ)

1. Abdullah ibn Amr ibn əl-As (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) buyurdu: «Ümmətimdən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər(Şəfaət Haqqında)

1.Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbərə (s.a.v) cəmdək gətirdilər. Sonra bu cəmdəyin […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər(Tövhidn Fəziləti)

Əbu Zərr (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: « Uca Allah buyurur: «Kim […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər(İnsanın ana bətnində ikən qədəri yazılır)

Abdullah ibn Məsud (r.a) doğru danışan və doğruluğu təsdiq olunan Allah Elçisinin (s.a.v) bizə belə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər(Adəmin Zürriyyətinin Etirafı)

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah Ərafatda Adəmin belindən onun zürriyətini […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər(Allahın ilk yaratdığı)

Rəvayət edilir ki, Abdulvahid ibn Suleym demişdir: «Məkkəyə gəlib Ata ibn Əbu Rabahla görüşdüm və […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər(Qədər barədə)

Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn Samit (r.a) oğluna belə demişdir: «Ey oğul! Həqiqətən, sənin başına […]

Daha Ətraflı

Qeybət

Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) səhabələrindən: “Qeybət nədir?”— deyə soruşduqda səhabələr: “Allah və […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərin (sas) müjdəsi

Əbu Hureyra (ra) rəvayət edir: “Bir gün yoldaşlarımızla oturmuşduq.Söhbətin sonunda Peyğəmbəri (sas) soruşduq.İçimizdən heç kim […]

Daha Ətraflı

O halda vay bizim halımıza…

Rəsulullah (salləllahu aleyhi və səlləm) bir gecə zövcəsi Ümmu Sələmənin (radıyəllahu anhə) evində idi.Gecənin bir […]

Daha Ətraflı

Unudulmuş Sünnə

İbn Ömər (Radıyəllahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (Salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: -“Cümə günü […]

Daha Ətraflı

Misvak

Buxari, Əbu Hureyrə (r.a) vasitəsilə, Rəsulallah (s.ə.s)in belə buyurduğunu rəvayət edir: “Əgər ümmətimə əziyyət olmasaydı, […]

Daha Ətraflı

Sadə,Təvəzökar OLMAQ

İbnu Abbas radiyallahu ənhumə anlatır: “Rəsulullah aleyhissalatu vəssələm buyurdu ki: “Allah Təala buyurdu ki: “Böyüklük […]

Daha Ətraflı

Əxlaq Hədisləri

1.لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ Zərər vermək və zərərə zərərlə qarşılıq vermək yoxdur. İbn Mâce, Ahkâm, […]

Daha Ətraflı

İT SAXLAMANIN HÖKMÜ

Əbu Hureyrədən (A.o.r.) Allahın Elçisi (s.ə.s.) buyurmuşdur: *Kim it saxlayarsa , şübhəsiz ki,hər gün (onun) […]

Daha Ətraflı

Qonşularla Əlaqəyə Aid Hədislər

1. Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Cəbrail (a.s) qonşu haqqında mənə nə […]

Daha Ətraflı

Müxtəlif məsələləri əks etdirən dəyərli hədislər

1. Allah Rəsulu: “Din nəsiyyətdir/səmimiyyətdir!”-buyurdu. “Kimə, Ya Rəsulullah?”-deyə soruşduq. O da: ”Allaha, Kitabına, Peyğəmbərinə, Müsəlmanların […]

Daha Ətraflı

Uca Allaha Axirətdə qonşu olanlar

əsulullah (sav)mbuyurmuşdur: “Uca Allah qiyamət günü belə deyəcəkdir:Mənim qonşularım hardadır, mənim qonşularım hardadır? Mələklər Ey […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) BİZİ ODDAN ÇIXARDI

Cabirdən (r.a) rəvayət edildiyinə görə Peyğəmbərimiz (s.a.s) buyurmuşdur ki; – ” Mənimlə sizin aranızdakı hal […]

Daha Ətraflı

SEÇİLMİŞ QÜDSİ HƏDİSLƏR (31-37)

31.İbn Abbasdan (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) Cəbrayıl əleyhissalamdan belə deməsi rəvayət olunur: […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...