Səhih Qüdsi hədislər (Kövsər surəsi)

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) yanımızda ikən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər («Biz axirət savabını istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istəyənə də ondan verərik. Lakin onun axirətdə heç bi

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) Allahın: «Biz axirət savabını istəyənin savabını […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Uca Allahın əməli salih bəndələri üçün nemətlər hazırlaması)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Əməlisaleh qullarım üçün […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, (onlar)diridirlər) ayəsi barədə

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: «Qardaşlarınız Uhud döyüşündə şəhid olduqda, qüdrət […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Əl-Bəqərə surəsinin 285-286 ayələrinin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Uca Allah: «Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. Siz […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Fatihə surəsinin fəziləti)

Ubeyy ibn Kəb (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «(Uca Allah buyurur): «Nə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Arafa günün fəziləti)

Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Ərafat günü olduğu qədər Allahın atəşdən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Həccin fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn Samit (r.a) demişdir: «(Bir gün) Allah Elçisi (s.a.v) bizimlə namaz […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (İmkanı ola -ola həccə getməyənin xeyirdən məhrum olması)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulun […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Nəzir haqqında)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Adəm övladının etdiyi […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Sədəqə verməyə həvəsləndirmə)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: « Uca Allah buyurur: «(Malından […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Orucun fəziıəti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Oruc qalxandır (Cəhənnəm odundan qoruyan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) “Ümmətimdən yetmiş mini Cənnətə sorğu-sualsız girər”

Altmış yeddinci fəsil: Peyğəmbərin (s.a.v) “Ümmətimdən yetmiş mini Cənnətə sorğu-sualsız girər” deməsi. Huseyn ibn Əbd […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Peyğəmbərin (s.a.v) Cənnətin qapısının açılmasını istəməsi və digər məsələlər

Altmış birinci fəsil: Peyğəmbərin (s.a.v) : “Cənnət üçün ən birinci şəfaətçilik edən mənəm və Peyğəmbərlərin […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Şəfaət

Altmışıncı fəsil: Şəfaət. Əbu Hüreyrə (r.a) belə rəvayət edir: “Bir gün Peyğəmbərə -s.a.v (bişmiş) ət […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Tovhid əhli olan kimsələrin Cəhənnəmdən çıxarılması.

Əlli doqquzuncu fəsil: Tovhid əhli olan kimsələrin Cəhənnəmdən çıxarılması. Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı )Allah-Təalanı görmək haqda

Əlli səkkizinci fəsil : Allah-Təalanı görmək haqda. Masruq belə rəvayət edir: “Aişənin (r.anha) yanında idim, […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Peyğəmbərin başqa Peyğəmbərləri (onlara Allahın salamı olsun) xatırlaması və digər mövzular

Əlli üçüncü fəsil: Peyğəmbərin başqa Peyğəmbərləri (onlara Allahın salamı olsun) xatırlaması. Abdullah ibn Abbas (r.a) […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (məscid sakinləri)

Ənəs (rşa)rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Həqiqətən Allah Qiyamət günü belə müraciət edəcək: […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Əzan verməyin fəziləti)

Uqbə ibn Amir (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Rəbbin dağın başında qoyun […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...