Hər kəs öz sədəqəsinin kölgəsi altında olacaq..

Sədəqənin kölgəsində Cənnətə getmək…

Daha Ətraflı

Zalımın zülmünə səbr edən kəsin mükafatı

Haqsızlıq ilə zülm olunmuş və Allah rizası üçün bu zülm haqqında susmuş/səbr etmiş etmiş elə bir bəndə yoxdur ki…

Daha Ətraflı

ALLAHIN – BORCLU’NU SIXIŞDIRMAYAN’A DEYƏCƏYİ SÖZ

Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da….

Daha Ətraflı

EY BƏNDƏLƏRİM! (Qüdsi-hədis)

EY BƏNDƏLƏRİM!…

Daha Ətraflı

“BOŞBOĞAZ İNSANLAR ALLAHIN HÜZURUNDA DURACAQLAR..”

“İbn Ömər (Allah ondan razı olsun) bir qrup insanın yanına gəldi. Gözəl bir üst geyimi […]

Daha Ətraflı

SƏDƏQƏ – TAMAMİLƏ BAŞQA BİR ŞEY İMİŞ..

Ehtiyacı olanlara Allah yolunda sədəqə vermək, çox üstün bir əməldir. Bu haqda Quran və hədislərdə […]

Daha Ətraflı

KÖMƏK ETMƏSƏN, ALLAH SƏNƏ RƏHM ETMƏYƏCƏK!

“Kim artıq imkana sahib olarsa və müsəlman qardaşını ac, çılpaq, yolunu itirmiş halda görərsə və ona kömək etməzsə……..

Daha Ətraflı

“HӘDİS QURAN’A UYĞUN DEYİLSӘ, RӘDD EDİRİK” (Hәdis inkarçılarına)

“Hәdis Quran’a uyğundursa, götürürük, uyğun deyilsә rәdd edirik..” – iddiasına yanaşma…

Daha Ətraflı

Valideynlərlə gözəl davranmaq

“Övlad valideynə onun üçün etdiklərinin əvəzini (heç nə ilə) qaytara bilməz..”

Daha Ətraflı

Qəlbi təmizləməyin yolları

Abdulla ibn Məsud (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Üç xüsusiyyətə malik müsəlmanın qəlbində kin […]

Daha Ətraflı

İnsanlar, minməyə biri belə yararlı olmayan yüz dəvəyə bənzəyəcəklər

Abdulla ibn Ömər (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “İnsanlar, aralarında minmək üçün bir baş […]

Daha Ətraflı

İşinin mütəxəssisi olmağın zəruriliyi

Amr ibn Şueyb atasından, o da babasından (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Əgər […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanlar canlarında bərabərdirlər

Əli (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Müsəlmanlar (qisas və qanbahası məsələlərində) canları baxımından bərabərdirlər. […]

Daha Ətraflı

Kim Allaha itaət etməyi nəzir demişsə, Ona itaətini etsin…

Aişə (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurmuşdur: “Kim Allaha itaət etməyi nəzir demişsə, […]

Daha Ətraflı

Başçılıq istəməyin qadağan olunması

Abdurrahman ibn Səmura (r.a) demişdir: Peyğəmbər (s.a.v) mənə belə buyurdu: “Ey Abdurrahman ibn Səmura! Başçılıq […]

Daha Ətraflı

Qan qohumluğu ilə qadağan olunan nikah, süd qohumluğuna da aiddir.

Aişə (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurmuşdur: “Qan qohumluğu ilə qadağan olunan nikah, […]

Daha Ətraflı

Allah üç nəfərə kömək etməyi Öz üzərinə götürmüşdür: Yazışaraq yerinə yetirmək istəyənlər…

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Allah üç nəfərə kömək etməyi Öz üzərinə […]

Daha Ətraflı

Mirası, ona haqqı çatanlara verin

İbn Abbas (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mirası, ona haqqı çatanlara verin. Nə qalarsa, […]

Daha Ətraflı

“Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquqəmrini verdi” hədisi

Cabir ibn Abdulla (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquq əmrini verdi. […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanların razılaşması icazəlidir. Haramı halal, halalı haram edən razılaşma isə icazəli deyil.

Amr ibn Avf əl-Muzəni (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Müsəlmanlar arasında razılaşma icazəlidir. […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...