ƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-20

(9.1) “Bu, Allah və Onun Elçisi tərəfindən əhd bağladığınız müşriklərə bir xəbərdarlıqdır” . (9.2) “(Ey […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNFAL(“QƏNİMƏTLƏR”)SURƏSİNİN ŞƏRHİ 61-75

(8.61) “Əgər onlar sülhə meyl etsələr, sən də ona meyl et və Allaha təvəkkül et! […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNFAL(“QƏNİMƏTLƏR”)SURƏSİNİN ŞƏRHİ 41-60

(8.41) “(Ey möminlər!) Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi gün — iki dəstənin […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNFAL(“QƏNİMƏTLƏR”)SURƏSİNİN ŞƏRHİ 31-40

(8.31) “Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman: “Eşitdik: istəsək, biz də bunun bənzərini deyə bilərik. Bu, qədimlərin […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNFAL(“QƏNİMƏTLƏR”)SURƏSİNİN ŞƏRHİ 22-30

(8.22) “Allah yanında (yer üzündə) gəzən canlıların ən pisi (haqqı) dərk etməyən karlar və lallardır”. […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNFAL(“QƏNİMƏTLƏR”)SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-21

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (8.1) (Ey Peyğəmbərim!) Səndən (müharibədə əldə edilmiş) qənimətlər (onların […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 199-206

(7.199) “Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər!” Bu […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 171-198

(7.171) “Bir zaman dağı (Tur dağını) yerindən qoparıb onların (İsrail oğullarının) başı üstünə kölgəlik (tavan) […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 151-170

(7.151) “(Musa) dedi: “Ey Rəbbim! Məni də, qardaşımı da bağışla. Bizi Öz mərhəmətinin altına al. […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 131-150

(7.131) “Onlara bolluq qismət olduğu zaman: “Bu bizim (haqqımızdır)!” — deyər, bir pislik üz verdikdə […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 91-130

(7.91) “Elə bu zaman onları dəhşətli bir sarsıntı (yerdən zəlzələ, göydən tükürpədici bir səs) bürüdü […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 61-90

(7.61) “(Nuh) dedi: “Mən (haqq yoldan) heç azmamışam, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 41-60

(7.41) “Onlar üçün Cəhənnəmdən (Cəhənnəm odundan) döşək və üstlərinə örtmək üçün (atəşdən) yorğan vardır. Biz […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 22-40

(7.22) “Beləliklə, (Şeytan) onları batil sözlərlə aldatdı (onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı endirdi). […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏRAF (SƏDD) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-21

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (7.1) “Əlif, Ləm, Mim, Sad”. (7.2) “Bu, (kafirləri Cəhənnəm […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 151-165

(6.151) “(Ey Elçim!) De: “Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim: Ona heç bir şərik […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 141-150

(6.141) “Yer üzünə sərilmiş və sərilməmiş bağ-bağatı (bostanları və bağları), dadları müxtəlif xurmanı və taxılı, […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 131-140

(6.131) “Bu, (peyğəmbərləri göndərmək) ona görədir ki, Rəbbin məmləkətlərin əhalisini, onlar qafil ola-ola (özlərinə peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 116-130

(6.116) “Əgər yer üzündə olanların çoxuna itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 101-115

(6.101) “O, göyləri və yeri (yoxdan) var edəndir. Allahın necə övladı ola bilər ki, Onun […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...