“YUSUF” surəsnin şərhi 31-60

(12.31) “Qadın onların dedi-qodularından xəbər tutduqda onlara xəbər göndərdi və onlar üçün mütəkkələr hazırladı (məclis […]

Daha Ətraflı

“YUSUF” surəsnin şərhi 1-30

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (12.1) “Əlif. Lam. Ra. Bunlar aydın bir Kitabın ayələridir”. […]

Daha Ətraflı

HUD SURƏSİNIN ŞƏRHİ 102-123

(11.102) “Rəbbin zülmkar məmləkətləri əzabla yaxalayanda belə yaxalayır. Onun cəzası, doğrudan da, ağrılı-acılıdır, şıddətlidir!” (11.103) […]

Daha Ətraflı

HUD SURƏSİNIN ŞƏRHİ 84-101

(11.84) “Mədyən əhlinə də qardaşları Şüeybi (peyğəmbər göndərdik). O dedi: “Ey qövmüm! Allaha ibadət edin. […]

Daha Ətraflı

HUD SURƏSİNIN ŞƏRHİ 61-83

(11.61) “Səmud xalqına da qardaşları Salehi (göndərdik). O dedi: “Ey xalqım! Allaha ibadət edin. Sizin […]

Daha Ətraflı

HUD SURƏSİNIN ŞƏRHİ 41-60

(11.41) “Nuh dedi: “Gəmiyə minin! Onun üzüb getməsi də, dayanması da Allahın adı ilədir. Şübhəsiz […]

Daha Ətraflı

HUD SURƏSİNIN ŞƏRHİ 21-40

(11.21) “Onlar özlərinə zərər eləyənlərdir. Yalandan uydurduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar”. (11.22) “Şübhəsiz […]

Daha Ətraflı

HUD SURƏSİNIN ŞƏRHİ 1-20

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (11.1) “Əlif. Ləm. Ra. Bu, Müdrik və Xəbərdar olan […]

Daha Ətraflı

YUNUS SURƏSİNİN ŞƏRHİ 92-109

(10.92) “Səndən sonrakılara bir ibrət olsun deyə, bu gün səni xilas edəcəyik (sənin cansız bədənini […]

Daha Ətraflı

YUNUS SURƏSİNİN ŞƏRHİ 72-91

(10.71) “(Ey Elçim!) Müşriklərə Nuhun xəbərini söylə. Bir zaman o öz ümmətinə belə demişdi: “Ey […]

Daha Ətraflı

YUNUS SURƏSİNİN ŞƏRHİ 52-70

(10.52) “Sonra zülm edənlərə: “Dadın əbədi əzabı. Siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılırsınız!” — deyiləcək”. […]

Daha Ətraflı

YUNUS SURƏSİNİN ŞƏRHİ 31-51

(10.31) “De: “Sizə göydən və yerdən ruzi verən kimdir? Qulaqlara və gözlərə hakim olan kimdir? […]

Daha Ətraflı

YUNUS SURƏSİNİN ŞƏRHİ 16-30

(10.16) “De: “Əgər Allah istəsəydi, mən onu sizə oxumazdım, O da onu sizə bildirməzdi. Mən […]

Daha Ətraflı

YUNUS SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-15

Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə! (10.1) “Əlif, Lam, Ra. Bunlar hikmətlə dolu Kitabın (Quranın) […]

Daha Ətraflı

ƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 110-129

(9.110) “Onların qurduğu bina ürəkləri parça-parça olana qədər qəlblərində bir şübhə mənbəyi kimi qalacaqdır. Allah […]

Daha Ətraflı

ƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 91-109

(9.91) “Allaha və Onun Peyğəmbərinə sadiq qalmaq (heç bir pisliyə meyl etməmək) şərtilə, acizlərə (qocalara […]

Daha Ətraflı

ƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 71-90

(9.71) “Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə dostdurlar (hayandırlar). Onlar (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edər, […]

Daha Ətraflı

ƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 51-70

(9.51) “De: “Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizə heç bir şey üz verməz. O bizim […]

Daha Ətraflı

ƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 37-50

(9.37) “Həqiqətən, (haram ayları) təxirə salmaq (məsələn, rəcəbi şəbana və ya zülqədə, zülhiccə və məhərrəmi […]

Daha Ətraflı

ƏT-TÖVBƏ SURƏSİNİN ŞƏRHİ 21-36

(9.21) “Rəbbi onları Özündən bir mərhəmət (bağışlanma), razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz nemətlər olan […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...