ƏL-İSRA SURƏSİNİN ŞƏRHİ (16-30)

(17. 16) “Əgər Biz bir diyarı məhv etmək istəsək, əvvəlcə onun cah-calal içində yaşayanlarına itaət […]

Daha Ətraflı

ƏL-İSRA SURƏSİNİN ŞƏRHİ (1-15)

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın ad ilə!

Daha Ətraflı

“ƏN-NƏHL” SURƏSİNİN ŞƏRHİ 105-128

(16.105) “Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Məhz onlardır yalançılar”. Yalanı uyduran, açıq-aşkar möcüzələri gördükdən […]

Daha Ətraflı

“ƏN-NƏHL” SURƏSİNİN ŞƏRHİ 81-104

(16.81) “Allah, yaratdıqları şeylərdən sizin üçün kölgələr əmələ gətirdi, dağlarda sizin üçün mağaralar saldı, sizi […]

Daha Ətraflı

“ƏN-NƏHL” SURƏSİNİN ŞƏRHİ 51-80

(16.51) “Allah: “İki tanrıya sitayiş etməyin! O, yalnız Tək olan Allahdır. Yalnız Məndən qorxun!”— dedi”. […]

Daha Ətraflı

“ƏN-NƏHL” SURƏSİNİN ŞƏRHİ 21-50

`(16.21) “Onlar ölüdürlər — diri deyillər və nə vaxt dirildiləcəklərini də bilmirlər”. Bütlər heç bir […]

Daha Ətraflı

“ƏN-NƏHL” SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-20

(16.1) “Allahın hökmü gələcəkdir və onun tezləşdirilməsinə cəhd göstərməyin. O, onların qoşduğu şəriklərdən uzaqdır və […]

Daha Ətraflı

HİCR SURƏSİNİN ŞƏRHİ 61-99

(15.61) “Elçilər Lut camaatının yanına gəldikdə (15.62) “o dedi: “Siz yad adamlarsınız!” (15.63) “Onlar dedilər: […]

Daha Ətraflı

HİCR SURƏSİNİN ŞƏRHİ 36-60

(15.36) “İblis dedi: “Ey Rəbbim! Onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver”. (15.37) “Allah dedi: […]

Daha Ətraflı

HİCR SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-35

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (15.1) “Əlif. Ləm. Ra. Bunlar — Kitabın və açıq-aydın […]

Daha Ətraflı

İBRAHİM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 46-52

(14.46) “Zalımlar öz hiylələrini qururdular. Halbuki onların hiyləsi Allaha bəlli idi. Onların hiyləsi ilə dağlar […]

Daha Ətraflı

İBRAHİM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 31-45

(14.31) “İman gətirən qullarıma de ki, namaz qılsınlar, alış-verişin və dostluğun olmayacağı Günün gəlməsindən əvvəl […]

Daha Ətraflı

İBRAHİM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 16-30

(14.16) “Qarşıda onu Cəhənnəm gözləyir. Orada ona irinli su içirdiləcək”. Cəhənnəm, inadcıl zalımları, sanki pusquda […]

Daha Ətraflı

İBRAHİM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-15

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (14.1) “Əlif. Ləm. Ra. Biz sənə bir Kitab nazil […]

Daha Ətraflı

ər-Rəd surəsinin şərhi 31-43

(13.31) “Əgər oxunan bir kitabla dağlar hərəkətə gətirilsəydi və ya onunla yer parçalansaydı və yaxud […]

Daha Ətraflı

ər-Rəd surəsinin şərhi 19-30

(13.19) “. Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə, kora bənzəyə bilərmi? Bundan ancaq […]

Daha Ətraflı

ər-Rəd surəsinin şərhi 1-18

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (13.1) “Əlif. Ləm. Mim. Ra. Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən […]

Daha Ətraflı

“YUSUF” surəsnin şərhi 101-111

(12.101) “Ey Rəbbim! Sən mənə hakimiyyət verdin və mənə yuxuları yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və […]

Daha Ətraflı

“YUSUF” surəsnin şərhi 80-100

(12.80) “Ondan ümidlərini kəsdikdə məsləhətləşmək üçün bir kənara çəkildilər. Onların böyüyü dedi: “Atanızın sizə Allaha […]

Daha Ətraflı

“YUSUF” surəsnin şərhi 61-79

(12.61) “(Yusifin qardaşları) dedilər: “Ondan ötrü atasını yola gətirməyə çalışarıq və sözsüz ki, (bunu) edərik”. […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...