KƏBƏ’NİN AÇARLARINI – MÜSƏLMAN OLMAYAN BİRİSİNƏ TƏSLİM EDƏN ƏDALƏTLİ BİR DİN..

O, qapını bağlayaraq, ‘Allahın elçisi olduğunu bilsәydim, açarı sәnә vermәkdәn boyun qaçırmazdım’ deyәrәk, açarı Peyğәmbәrimizә tәslim etmәkdәn imtina edirdi. Hz. Әli…..

Daha Ətraflı

ÜZÜNTÜ VƏ QƏMGİNLİYİN ƏSAS QAYNAĞI (Ali-İmran, 139 işığında)

“nə edirsizsə edin, vəziyyət dəyişmir, yaxşıya doğru getmir.. gücünüz tükənmişdir”. Bu səbəblə də insan özünü – gücsüz…

Daha Ətraflı

ÖYÜNMƏ VƏ DİKBAŞLIQ – 8 AYƏ’DƏ (Qarun misalı)

Ona həsəd aparanlar isə, artıq fərqli düşünürdülər.. Halbuki, cəmi bir gün öncə….

Daha Ətraflı

DÖVRLƏRİN DƏYİŞMƏZ REALLIĞI – İNSANIN NANKORLUĞU (Peyğəmbər dövründən misal – embarqo ili)

Müşriklər öz aralarında toplanmış və Peyğəmbərimizə qarşı sui-qəsd ediləcəyini qərarlaşdırmışdılar. Bu qərardan xəbər tutan Əbu Talib…

Daha Ətraflı

“HӘDİS QURAN’A UYĞUN DEYİLSӘ, RӘDD EDİRİK” (Hәdis inkarçılarına)

“Hәdis Quran’a uyğundursa, götürürük, uyğun deyilsә rәdd edirik..” – iddiasına yanaşma…

Daha Ətraflı

ALLAHIN ƏSLA QARŞILIQSIZ BURAXMADIĞI DÖRD ŞEY

  Salehlərdən biri demişdir:   Kim bu dörd əməli etməyə müvəffəq olunubsa, digər dörd şeydən […]

Daha Ətraflı

ӘMӘL’İ ALLAH QATINDA DӘYӘRLİ EDӘN ӘSAS AMİL

Allah’a vә O’nun dininә dәyәr vermәyәn insan isә, bütün fәaliyyәtlәrini, bu düşüncәdәn mәhrum şәkildә edәr vә……….

Daha Ətraflı

LAT, UZZA VӘ MӘNAT

✔ Uzza – Mәkkә vә Taif arasında olan ‘Nәhlә’ (xurmalıq) vadisindә olan bir ağac idi. Qureyş qәbilәsi bu ağaca…..

Daha Ətraflı

“Torpaq onları yerin yeddinci qatına qədər çəkməkdə davam edir..”

«Allahım, yerə əmr ver ki, mənə itaət etsin».. Allah, Musaya vəhy göndərərək, «Sənin istəyini yerinə yetirdim» dedi. Musa (Allahın ona salamı olsun): «Ey yer! Onları…..

Daha Ətraflı

Şeyx Bədrəddin Muhəmməd ibn Bədəl ibn Muhəmməd ət-Təbrizi Ərdəbili

Şafi’i məzhəbinə mənsub qari və Qur’an hafizi idi. Bədrəddin Təbrizi ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə […]

Daha Ətraflı

İbrahim ibn Muhəmməd ibn Əbdürrəhman ibn Vəsiq Ərdəbili

Azərbaycan Atabəyləri dövrünün (1136-1225) məşhur qarilərindən biri, həmçinin şafi’i fəqihi idi. H. 567-ci ildə (1172) […]

Daha Ətraflı

Şeyx Əlaəddin Əli ibn Qasım Ərdəbili

Şafi’i məzhəbinə mənsub qari idi. Fələstinin əl-Xəlil şəhərində yaşamışdı. Kəmaləddin ibn Əbi Şərifin tələbəsi olmuşdu. […]

Daha Ətraflı

Əbü’l-Həsən Əli ibn Muhəmməd Bərzəndi

Qari idi. Qur’ani-Kərimin qiraət və təcvidini Əbu Əli Həsən ibn Süleyman əl-Antakidən (öl. 1009) öyrənmişdi […]

Daha Ətraflı

ƏL-KƏHF SURƏSİNİN ŞƏRHİ(33-50) Ayələr

(18.33) “Hər iki bağ bəhrə verirdi və onlardan heç bir itki olmurdu, aralarından isə Biz […]

Daha Ətraflı

ƏL-KƏHF SURƏSİNİN ŞƏRHİ(21-32) Ayələr

(18.21) “Beləliklə, Biz onların barəsində xəbər verdik ki, bilsinlər: Allahın vədi haqdır və Saata şübhə […]

Daha Ətraflı

ƏL-KƏHF SURƏSİNİN ŞƏRHİ(1-20) Ayələr

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (18.1) “Həmd olsun o Allaha ki, quluna Kitab nazil […]

Daha Ətraflı

ƏL-İSRA SURƏSİNİN ŞƏRHİ (101-111) ayələr

(17.101) “Biz Musaya doqquz açıq-aşkar möcüzə bəxş etdik. İsrail oğullarından soruş, gör Musa onların yanına […]

Daha Ətraflı

ƏL-İSRA SURƏSİNİN ŞƏRHİ (71-100) ayələr

(17.71) “Həmin Gün Biz bütün insanları onların başçıları ilə birlikdə bir yerə yığacağıq. O zaman […]

Daha Ətraflı

ƏL-İSRA SURƏSİNİN ŞƏRHİ (49-70) ayələr

(17.50) “De: “Siz hətta əgər daş və ya dəmir” (17.51) “və yaxud ürəklərinizdə sizə güclü […]

Daha Ətraflı

ƏL-İSRA SURƏSİNİN ŞƏRHİ (31-49) ayələr

(17.31) “Yoxsullaşacağınızdan ehtiyat edərək körpələri-nizi öldürməyin, axı Biz onları sizinlə birlikdə ruzi ilə təmin edirik. […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...