Dünya onlara dar gəlmiş, ürəkləri təngə gəlib sıxılmış – üç səhabə..

Bir neçə incə nüansı anlayaraq, bu ağır yükdən qurtula bilmişdilər..

Daha Ətraflı

Nəsihət qəbul etməyən qəlbin yararsız torpağa bənzədilməsi (Əraf, 58 / təfsir)

Xeyirli nəsihət – Allahın lütfü və hədiyyəsidir..

Daha Ətraflı

“Mən belə qulluq’la əmr olunmadım..” (qeyri-adi rituallar | qısa təfsir: Maidə 87-88)

ömürlərinin qalan hissəsini bu cür keçirməyə, habelə, özlərini qısırlaşdırmağa belə niyyətlənmişdilər…

Daha Ətraflı

Şəhvət, əxlaqi sərtlik, qəm-qüssə və imanı zəiflik (həll yolu)

Dörd böyük problem və sadə həll yolu..

Daha Ətraflı

“Allah istəsəydi hamı doğru yolda olardı” bəhanəsinə Quranın cavabı (Ənam, 148-149: təfsir)

Allah nə üçün pis şeylərin baş verməsinə izn verir ki?

Daha Ətraflı

Onu sıxıntıdan qurtaran Allahı çox tez unudan insan… (Qısa təfsir: Yunus, 21-22-23)

təəssüf ki, insan belədir.. Nankor, unutqan və naşükür. Sıxıntısı başa çatan kimi, azğınlıq etməyə..

Daha Ətraflı

Quranı xətm edərkən yol verilən yanlışlar | Ramazan

Nəzərdən qaçırdığımız bir nüans vardır..

Daha Ətraflı

Quranın 4 gözəl ecazkar xüsusiyyəti (Yunus, 57: təfsir)

bu kitab, bir çox funksiya və xüsusiyyətə sahib olmasıyla diqqətləri cəlb edir..

Daha Ətraflı

‘Kefinə görə din’ arzulayanlara Quranın cavabı (Yunus, 15: təfsir)

həmin bataqlıqlara sürüklənərək insanları doğru yoldan azdıran “din reformistləri” yenə də mövcuddur…

Daha Ətraflı

Qürur və təkəbbürlə gələn, zəlil olaraq geri qayıdar.. (Qısa təfsir: Ənfal, 47)

igidlik göstərdilər, doğrudur. Lakin, zəfər şərabı yerinə, ölüm qədəhlərini içdilər; cariyələr mahnı…

Daha Ətraflı

Allah’a və xeyirə çağırmaq – bəlalardan qurtuluş səbəbidir (Əraf 165: qısa təfsir)

Yaradanın yoluna çağıran bu xeyir dəvətçiləri, Uca Allah tərəfindən himayə….

Daha Ətraflı

Bütün peyğəmbərlərin insanlığı xilas edəcək 10 ortaq vəsiyyəti

Ənam surəsinin 151-ci ayəsindən 153-cü ayəsinə qədər olan ilahi əmrlərə «on əmr» və ya «on vəsiyət» deyilir və bunlar…

Daha Ətraflı

‘Göyə çıxırmış kimi sıxılan qəlb’ | Quran möcüzəsi (Ənam, 125: qısa təfsir)

İnsanlığın hələ uzaq olduğu bir elmi kəşfə yüzlərlə il öncə işarə etmiş bu ayə, Quranın Uca Yaradan tərəfindən nazil edilmiş haqq və son kitab olduğunu bir daha sübut edir..

Daha Ətraflı

Etaplı içki qadağası və “ən gözəl” qumar.. (Qısa təfsir: Maidə, 91)

Qumarların ən “gözəli” deyə biləcəyimiz bu növü belə İslam dini qadağan etmiş, ortaya mal və ya pul…

Daha Ətraflı

Şeytan kimlərə nazil olur? (Qısa təfsir: Şuəra, 221-222)

…şeytana yaxınlıq baxımından digər günahkarlara nisbətdə bir addım “öndədirlər”

Daha Ətraflı

Ailə problemlərinin yeganə çıxış yolu (Nisa, 128: Qısa təfsir)

…’yalnız öz prizmasından baxaraq özünü haqlı çıxarmağa çalışma’ meyli səbəbiylə, hər kəs fədakarlığı qarşı tərəfdən gözləyir..

Daha Ətraflı

Dinini satın alan səhabə haqqında nazil olmuş ayə (Bəqərə 207: qısa təfsir)

Məkkə müşrikləri bu təklifə razı olmuş və Suheybi buraxmışdılar. Suheyb oradan çıxıb, Mədinəyə gələrkən, yuxarıdakı ayə nazil oldu…

Daha Ətraflı

“Drahoma”dan – “Mehr”ə aparan İslam və qadına verilən dəyər (Bəqərə, 24: qısa təfsir)

Yəhudilikdə də məşhur olan bu adət-ənənə, bəzi Avropa ölkələrində də hələ də qalmaqdadır. Özü də, qanun şəklində….

Daha Ətraflı

Qadına qarşı münasibəti dəyişmiş ayə (Nisa: 19 qısa təfsiri)

habelə, əri ölən qadını, onun miras olaraq qoyduğu mal kimi qiymətləndirirdilər….

Daha Ətraflı

Onların da planları var idi, amma zəmanətləri yox idi (Bəqərə: 266 qısa təfsiri)

..həmin şəxslərin də yüzlərlə planları var idi və bu ani dəyişiklikləri heç ağıllarına belə gətirməzdilər..

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...