97 – Qədr surəsi

97 – əl-Qədr əl-Qədr (Qədr gecəsi) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)   1. Həqiqətən, […]

Daha Ətraflı

98 – Bəyyinə surəsi

98 – əl-Bəyyinə əl-Bəyyinə (Açıq-aydın dəlil) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)   1. Kitab […]

Daha Ətraflı

99 – Zəlzələ surəsi

99 – əz-Zəlzələ əz-Zilzal (Zəlzələ) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)   1. Yer özünə […]

Daha Ətraflı

100 – Adiyat surəsi

100 – əl-Adiyat əl-Adiyat (Qaçan atlar) surəsi (Məkkədə, bir rəvayətə görə isə Mədinədə nazil olmuşdur, […]

Daha Ətraflı

101 – Qariə surəsi

101 – əl-Qariə əl-Qariə (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)   […]

Daha Ətraflı

102 – Təkasur surəsi

102 – ət-Təkasur ət-Təkasur (Çoxluqla öyünmə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)   1. (Ey […]

Daha Ətraflı

103 – Əsr surəsi

103 – əl-Əsr əl-Əsr (Axşam çağı) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)   1. And […]

Daha Ətraflı

104 – Huməzə surəsi

104 – əl-Huməzə əl-Huməzə (Qeybətçi) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur, 9 ayədir)   1. (Dalda) qeybət […]

Daha Ətraflı

105 – Fil surəsi

105 – əl-Fil əl-Fil (Fil) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

106 – Qureyş surəsi

106 – əl-Qureyş əl-Qureyş (Qüreyş) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər! […]

Daha Ətraflı

107 – Maun surəsi

107 – əl-Maun əl-Maun (Zəkat) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

108 – Kovsər surəsi

108 – əl-Kovsər əl-Kovsər (Kövsər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

109 – Kafirun surəsi

109 – əl-Kafirun əl-Kafirun (Kafirlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər! […]

Daha Ətraflı

110 – Nəsr surəsi

110 – ən-Nəsr ən-Nəsr (Kömək) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

111 – Məsəd surəsi

111 – Məsəd Məsəd/Əbu-Ləhəb (Alov atası) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)   1. Əbu […]

Daha Ətraflı

112 – İxlas surəsi

112 – əl-İxlas əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir) […]

Daha Ətraflı

113 – Fələq surəsi

113 – əl-Fələq əl-Fələq (Sübh) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

114 – Nas surəsi

114 – ən-Nas ən-Nas (İnsanlar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...