77 – Mursəlat surəsi

77 – əl-Mursəlat əl-Mursəlat (Bir-birinin ardınca göndərilənlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 50 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

78 – Nəbə surəsi

78 – ən-Nəbə ən-Nəbə (Böyük xəbər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)   1. (Bu […]

Daha Ətraflı

79 – Naziat surəsi

79 – ən-Naziat ən-Naziat (Can alanlar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 46 ayədir)   1. And […]

Daha Ətraflı

80 – Əbəsə surəsi

80 – Əbəsə Əbəsə (Qaşqabağını tökdü) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 42 ayədir)   1. (Peyğəmbər) […]

Daha Ətraflı

81 – Təkvir surəsi

81 – ət-Təkvir ət-Təkvir (Sarınma) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 29 ayədir)   1. Günəş (əmmamə […]

Daha Ətraflı

82 – İnfitar surəsi

82 – əl-İnfitar əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)   1. Göy parçalanacağı […]

Daha Ətraflı

83 – Mutəffifin surəsi

83 – əl-Mutəffifin əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir)   […]

Daha Ətraflı

84 – İnşiqaq surəsi

84 – əl-İnşiqaq əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir)   1. Göy yarılacağı, […]

Daha Ətraflı

85 – Buruc surəsi

85 – əl-Buruc əl-Buruc (Bürclər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 22 ayədir)   1. And olsun […]

Daha Ətraflı

86 – Tariq surəsi

86 – ət-Tariq ət-Tariq (Gecə gələn) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 17 ayədir)   1. And […]

Daha Ətraflı

87 – Əla surəsi

87 – əl-Əla əl-Əla (Ən uca) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)   1. (Ya […]

Daha Ətraflı

88 – Ğaşiyə surəsi

88 – əl-Ğaşiyə əl-Ğaşiyə (Bürüyən) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 26 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər! […]

Daha Ətraflı

89 – Fəcr surəsi

89 – əl-Fəcr əl-Fəcr (Dan yeri) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)   1. And […]

Daha Ətraflı

90 – Bələd surəsi

90 – əl-Bələd əl-Bələd (Şəhər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)   1. And içirəm […]

Daha Ətraflı

91 – Şəms surəsi

91 – əş-Şəms əş-Şəms (Günəş) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 15 ayədir)   1. And olsun […]

Daha Ətraflı

92 – Leyl surəsi

92 – əl-Leyl əl-Leyl (Gecə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 21 ayədir)   1. And olsun […]

Daha Ətraflı

93 – Duha surəsi

93 – əd-Duha əd-Duha (Səhər və ya Səhər işığı) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir) […]

Daha Ətraflı

94 – İnşirah surəsi

94 – əl-İnşirah əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)   […]

Daha Ətraflı

95 – Tin surəsi

95 – ət-Tin ət-Tin (Əncir) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)   1. And olsun […]

Daha Ətraflı

96 – Ələq surəsi

96 – əl-Ələq əl-Ələq (Laxtalanmış qan) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)   1. (Ya […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...