56 – Vaqiə surəsi

56 – əl-Vaqiə əl-Vaqiə (Vaqiə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 96 ayədir)   1. Qiyamət vaqe […]

Daha Ətraflı

57 – Hədid surəsi

57 – əl-Hədid əl-Hədid (Dəmir) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir)   1. Göylərdə və […]

Daha Ətraflı

58 – Mucadələ surəsi

58 – əl-Mucadələ əl-Mucadələ (Mücadilə) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 22 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

59 – Həşr surəsi

59 – əl-Həşr əl-Həşr (Toplanma) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 24 ayədir)   1. Göylərdə və […]

Daha Ətraflı

60 – Mumtəhənə surəsi

60 – əl-Mumtəhənə əl-Mumtəhənə (İmtahana çəkilən qadın) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 13 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

61 – Saff surəsi

61 – əs-Saff əs-Saff (Səf) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 14 ayədir)   1. Göylərdə və […]

Daha Ətraflı

62 – Cumuə (Cümə) surəsi

62 – əl-Cumuə əl-Cumuə (Cümə) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)   1. Göylərdə və […]

Daha Ətraflı

63 – Munafiqun surəsi

63 – əl-Munafiqun əl-Munafiqun (Münafiqlər) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

64 – Təğabun surəsi

64 – ət-Təğabun ət-Təğabun (Qarşılıqlı aldanma) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir)   1. Göylərdə […]

Daha Ətraflı

65 – Talaq surəsi

65 – ət-Talaq ət-Talaq (Boşanma) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 12 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

66 – Təhrim surəsi

66 – ət-Təhrim ət-Təhrim (Qadağan) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 12 ayədir)   1. Ya Peyğəmbər! […]

Daha Ətraflı

67 – Mulk surəsi

67 – əl-Mulk əl-Mulk (Mülk və ya hakimiyyət) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)   […]

Daha Ətraflı

68 – Nun (Qaləm) surəsi

68 – Nun Nun və ya əl-Qaləm (Qaləm) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)   […]

Daha Ətraflı

69 – Haqqa surəsi

69 – əl-Haqqa əl-Haqqa (Haqq olan qiyamət) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

70 – Məaric surəsi

70 – əl-Məaric əl-Məaric (Dərəcələr, yaxud Pillələr) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 44 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

71 – Nuh surəsi

71 – Nuh Nuh surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir)   1. Həqiqətən, Biz Nuhu: […]

Daha Ətraflı

72 – Cin surəsi

72 – əl-Cinn əl-Cinn (Cinlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

73 – Muzzəmmil surəsi

73 – əl-Muzzəmmil əl-Muzzəmmil (Örtünüb bürünən) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)   1. Ey […]

Daha Ətraflı

74 – Muddəssir surəsi

74 – əl-Muddəssir əl-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)   1. Ey […]

Daha Ətraflı

75 – Qiyamə surəsi

75 – əl-Qiyamə əl-Qiyamə (Qiyamət) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)   1. And içirəm […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...