37 – Saffat surəsi

37 – əs-Saffat əs-Saffat (Səf-səf duranlar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 182 ayədir)   1. And […]

Daha Ətraflı

38 – Sad surəsi

38 – Sad Sad surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)   1. Sad! (Şanlı-şərəfli) öyüd-nəsihətlə […]

Daha Ətraflı

39 – Zumər surəsi

39 – əz-Zumər əz-Zumər (Zümrələr) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 75 ayədir)   1. Kitabın (Quranın) […]

Daha Ətraflı

40 – Mumin (Ğafir) surəsi

40 – əl-Mumin əl-Mumin (Mömin) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 85 ayədir)   1. Ha, Mim! […]

Daha Ətraflı

41 – Fussilət surəsi

41 – Fussilət Fussilət (Müfəssəl izah edilmiş) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 54 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

42 – Şura surəsi

42 – əş-Şura əş-Şura (Şura) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 53 ayədir)   1. Ha, Mim! […]

Daha Ətraflı

43 – Zuxruf surəsi

43 – əz-Zuxruf əz-Zuxruf (Qızıl bəzəklər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 89 ayədir)   1. Ha, […]

Daha Ətraflı

44 – Duxan surəsi

44 – əd-Duxan əd-Duxan (Duman) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 59 ayədir)   1. Ha, Mim! […]

Daha Ətraflı

45 – Casiyə surəsi

45 – əl-Casiyə əl-Casiyə (Diz çökmüş camaat) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 37 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

46 – Əhqaf surəsi

46 – əl-Əhqaf əl-Əhqaf (Qumsal təpələr) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 35 ayədir)   1. Ha, […]

Daha Ətraflı

47 – Muhəmməd surəsi

47 – Muhəmməd Muhəmməd surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 38 ayədir)   1. Kafir olanların və […]

Daha Ətraflı

48 – Fəth surəsi

48 – əl-Fəth əl-Fəth (Fəth) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir)   1. (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

49 – Hucurat surəsi

49 – əl-Hucurat əl-Hucurat (Otaqlar) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir)   1. Ey iman […]

Daha Ətraflı

50 – Qaf surəsi

50 – Qaf Qaf surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir)   1. Qaf! (Ya Peyğəmbər!) […]

Daha Ətraflı

51 – Zəriyət surəsi

51 – əz-Zəriyət əz-Zəriyət (Sovurub dağıdan küləklər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

52 – Tur surəsi

52 – ət-Tur ət-Tur (Dağ) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 49 ayədir)   1. And olsun […]

Daha Ətraflı

53 – Nəcm surəsi

53 – ən-Nəcm ən-Nəcm (Ulduz) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 62 ayədir)   1. Batmaqda olan […]

Daha Ətraflı

54 – Qamər surəsi

54 – əl-Qamər əl-Qamər (Ay) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 55 ayədir)   1. O saat […]

Daha Ətraflı

55 – Rahmən surəsi

55 – ər-Rahmən ər-Rahmən (Rəhmli olan Allah) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 78 ayədir)   1. […]

Daha Ətraflı

56 – Vaqiə surəsi

56 – əl-Vaqiə əl-Vaqiə (Vaqiə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 96 ayədir)   1. Qiyamət vaqe […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...