17 – İsra surəsi

17 – əl-İsra əl-İsra (gecə vaxtı seyr) və ya Bəni–İsrail (İsrail oğulları) surəsi (Məkkədə nazil […]

Daha Ətraflı

18 – Kəhf surəsi

18- əl-Kəhf əl-Kəhf (Mağara) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir)   1. Həmd olsun O […]

Daha Ətraflı

19 – Məryəm surəsi

19 – Məryəm Məryəm surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 98 ayədir)   1. Kaf, Ha, Ya, […]

Daha Ətraflı

20 – Ta ha surəsi

20 – Ta ha Ta ha surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 135 ayədir)   1. Ta, […]

Daha Ətraflı

21 – Ənbiya surəsi

21 – əl-Ənbiya əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir)   1. İnsanların haqq-hesab […]

Daha Ətraflı

22 – Həcc surəsi

22 – əl-Həcc əl-Həcc (Həcc) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir)   1. Ey insanlar! […]

Daha Ətraflı

23 – Muminun surəsi

23 – əl-Muminun əl-Muminun (Möminlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)   1. Həqiqətən, möminlər […]

Daha Ətraflı

24 – Nur surəsi

24 – ən-Nur ən-Nur (Nur) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 64 ayədir)   1. Bu, (səmadan) […]

Daha Ətraflı

25 – Furqan surəsi

25 – əl-Furqan əl-Furqan (Fərqləndirmə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 77 ayədir) 1. Aləmləri (insanları və […]

Daha Ətraflı

26 – Şuəra surəsi

26 – əş-Şuəra əş-Şuəra (Şairlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 227 ayədir)   1. Ta, Sin, […]

Daha Ətraflı

27 – Nəml surəsi

27 – ən-Nəml ən-Nəml (Qarışqalar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir)   1. Ta, Sin! […]

Daha Ətraflı

28 – Qasas surəsi

28 – əl-Qasas əl-Qasas (Hekayət) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)   1. Ta, Sin, […]

Daha Ətraflı

29 – Ənkəbut surəsi

29 – əl-Ənkəbut əl-Ənkəbut (Hörümçək) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 69 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

30 – Rum surəsi

30 – ər-Rum ər-Rum (Rumlular) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

31 – Loğman surəsi

31 – Loğman Loğman surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 34 ayədir)   1. Əlif, Lam, Mim! […]

Daha Ətraflı

32 – Səcdə surəsi

32 – əs-Səcdə əs-Səcdə (Səcdə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

33 – Əhzab surəsi

33 – əl-Əhzab əl-Əhzab (Dəstələr) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 73 ayədir)   1. Ya Peyğəmbər! […]

Daha Ətraflı

34 – Səba surəsi

34 – Səba Səba surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 54 ayədir)   1. Göylərdə və yerdə […]

Daha Ətraflı

35 – Fatir surəsi

35 – Fatir Fatir (Yaradan) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir)   1. Göyləri və […]

Daha Ətraflı

36 – Yasin surəsi

36 – Yasin Yasin surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 83 ayədir)   1. Ya, Sin! 2. […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...