Nəsihət qəbul etməyən qəlbin yararsız torpağa bənzədilməsi (Əraf, 58 / təfsir)

Xeyirli nəsihət – Allahın lütfü və hədiyyəsidir..

Daha Ətraflı

Zilhiccə haqqında bəhs edən “Fəcr” surəsindəki maraqlı tarixi faktlar

Fəcr surəsinin davamında Uca Allah bizlərə, həlak edilmiş bəzi millətləri/qövmləri xatırladır. Lakin, onları, sənətkarlıq detalları ilə birlikdə vurğulayır…

Daha Ətraflı

QURAN – ANCAQ ƏRƏBLƏR ÜÇÜN ENDİRİLİB? (8 bəndli yanaşma)

..iddia edir ki, Muhəmməd peyğəmbər ancaq Məkkəlilərə, ərəblərə elçi olaraq gəlib və Quranda da bu, “səni Məkkəli ərəblərə göndərdik” deyə bir ayə də var. Səhv etmirəmsə, Şura surəsində olmalıdır. Buna münasibətiniz necədir?

Daha Ətraflı

ÖYÜNMƏ VƏ DİKBAŞLIQ – 8 AYƏ’DƏ (Qarun misalı)

Ona həsəd aparanlar isə, artıq fərqli düşünürdülər.. Halbuki, cəmi bir gün öncə….

Daha Ətraflı

HEYVANDAN AŞAĞI VƏ YA MƏLƏKDƏN ÜSTÜN BİR HƏYAT SEÇİMİ

Yoxsa elə güman edirsən ki, onların əksəriyyəti (sən deyən sözü) eşidəcək və ya (ağıllı-başlı) fikirləşəcək? Onlar heyvan kimidirlər…..

Daha Ətraflı

GÜNAHA GÖRƏ CƏZA/ƏZAB YALNIZ BİR HALDA GÖNDƏRİLƏR

İnsan günah edərkən, bunun günah olduğunu qəbul edirsə, bundan hər dəfə utanc duyursa və bunun Allahın əmrinə müxalif olduğuna inanırsa…..

Daha Ətraflı

1 – Fatihə surəsi

1 – əl-Fatihə əl-Fatihə (Kitabı açan) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)   1. Mərhəmətli, […]

Daha Ətraflı

2 – Bəqərə surəsi

2 – əl-Bəqərə əl-Bəqərə (İnək) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

3 – Ali İmran surəsi

3 – Ali-İmran Ali-İmran (İmran ailəsi) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir)   1. Əlif, […]

Daha Ətraflı

4 – Nisa surəsi

4 – ən-Nisa ən-Nisa (Qadınlar) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 176 ayədir) 1. Ey insanlar! Sizi […]

Daha Ətraflı

5 – Maidə surəsi

5 – əl-Maidə əl-Maidə (Süfrə) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir)   1. Ey iman […]

Daha Ətraflı

6 – Ənam surəsi

6 – əl-Ənam əl-Ənam (Davar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir)   1. Göyləri və […]

Daha Ətraflı

7 – Əraf surəsi

7 – əl-Əraf əl-Əraf (Sədd) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

8 – Ənfal surəsi

8 – əl-Ənfal əl-Ənfal (Qənimət) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 75 ayədir. 30-36-cı ayələr Məkkədə nazil […]

Daha Ətraflı

10 – Yunus surəsi

10 – Yunus Yunus (Yunis) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 109 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

11 – Hud surəsi

11 – Hud Hud surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir)   1. Əlif, Lam, Ra! […]

Daha Ətraflı

12 – Yusuf surəsi

12 – Yusuf Yusuf (Yusif) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

13 – Rad surəsi

13 – ər-Rad ər-Rad (Göy gurultusu) surəsi (Məkkədə, bəzi təfsirçilərə görə isə tamamilə, yaxud qismən […]

Daha Ətraflı

14 – İbrahim surəsi

14 – İbrahim İbrahim surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)   1. Əlif, Lam, Ra! […]

Daha Ətraflı

15 – Hicr surəsi

15 – əl-Hicr əl-Hicr (Daşlı sahə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)   1. Əlif, […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...