Müğənnilərə yox, elm əhlinə qiymət verək

Salam aleykum, dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım. Hamınızı Allahın adı ilə salamlayır və hər birinizə […]

Daha Ətraflı

ƏR-ARVAD MÜBAHİSƏLƏRİ BARƏSİNDƏ BİR-NEÇƏ SÖZ

Hər bir evdə ər-arvad arasında problemlər mütləq və mütləq olmalıdır. Bu isə öz növbəsində iki […]

Daha Ətraflı

AD QOYMAQ

Yeni doğulan uşağa gözəl bir ad qoymaq, öncəliklə atanın sonra ananın vəzifələrindən biridir. Qoyulan adların […]

Daha Ətraflı

HƏR BİR KİŞİNİN DİQQƏTİNƏ!

•Dəyişilməsi mümkün olmayan xasiyyətlərinə görə arvadınıza istehza etməyin! •Arvadınızı heç vaxt insanların gözü önündə danlamayın!

Daha Ətraflı

KİŞİ ARVADINA VƏ ONUN MƏHƏBBƏTİNƏ NECƏ SAHİB OLMALI?

Heç kəsə sirr deyildir ki, hər biri kişi üçün ailədə xoşbəxt ər olmaq arzusu varlığında […]

Daha Ətraflı

HƏQİQİ İNSANİ MAHİYYƏT

İş həyatında hər bir insanın duyğuları azalır və o bir qədər ailə məsələlərindən təcrid olur. […]

Daha Ətraflı

KİŞİNİN HƏYAT YOLDAŞINDA BƏYƏNDİYİ 98 KEYFİYYƏT

1.Gizlində və aşkarda Allaha və Onun elçisinə (s) itaət göstərməli və öz əməlisalehliyi ilə başqalarına […]

Daha Ətraflı

“MƏNİ BAĞIŞLA!” İFADƏSİ ZƏİFLİYİN, QORXAQLIĞIN VƏ TƏSLİMÇİLİYİN ƏLAMƏTİ KİMİ BAŞA DÜŞÜLMƏMƏLİDİ

Qəlbin dərin guşələrindən gələn “Səni sevirəm” ifadəsi kişinin daima arvadının dilindən eşitməli olduğu ifadələrdəndir. Lakin […]

Daha Ətraflı

AÇIQ-AŞKAR ZİDDİYYƏT

Bəzən ailədə ərlə arvad arasında müxtəlif zəmində fikir ayrılığı və ziddiyyətlər yaranır. Bu da tərəflər […]

Daha Ətraflı

ƏRLƏ ARVAD ARASINDAKI FİKİR AYRILIĞI

ƏRLƏ ARVAD ARASINDAKI FİKİR AYRILIĞI AİLƏDƏ SƏMİMİYYƏT VƏ MEHRİBANÇILIQ AB-HAVASINA XƏLƏL GƏTİRMƏMƏLİ VƏ MÜNASİBƏTLƏRDƏ GƏRGİNLİYƏ […]

Daha Ətraflı

QADIN ƏRİNƏ VƏ ONUN MƏHƏBBƏTİNƏ NECƏ SAHİB OLMALI?

Ailədə ərlə arvad arasındakı bağlantı müqəddəsdir və bu bağlantı möhkəm, ayrılmaz tellərlə bir-birinə bağlan¬mışdır. Bunun […]

Daha Ətraflı

ƏRLƏ ARVADIN SİRRİNİ AÇMAQ

Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günü Allah qatında insanların ən şərlisi qadını ilə yaxınlıq etdikdən sonra, […]

Daha Ətraflı

NÜMUNƏVİ QADIN

Allah-təala buyurur: «Əməlisaleh qadınlar (ərlərinə) itaət edib Allahın himayəsi sayəsində gizli şeyləri qoruyub saxlayırlar» (ən-Nisa, […]

Daha Ətraflı

İslam və ailə

Məqsədi sağlam bir cəmiyyət qurmaq olan islam, ailəyə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Çünki ailə, cəmiyyətin təməl […]

Daha Ətraflı

Qadın ərini necə xoşbəxt edə bilər

1) Gözəl qarşılamaq Ərin işdən, səfərdən və ya başqa bir yerdən evə gələndə onu gözəl […]

Daha Ətraflı

İslamda uşaq tərbiyəsi

Peyğəmbərimiz(sav) buyurmuşdur: “Heç bir ata övladına gözəl ədəb və tərbiyədən daha dəyərli və üstün bir […]

Daha Ətraflı

Ailə Səadəti

Ailənizdə xoşbəxtliyin olmasını istəyirsinizsə aşağıdakı tövsiyəlrə diqqət yetirin. 1.Bil ki, zövcəndən qısamüddətli uzaqlıq etmən sənin […]

Daha Ətraflı

Yad kişi və qadınların ünsiyyəti

Yad kişi və qadınların ünsiyyətdə olmaları kafirlərin həyat tərzidir. İslam isə kişilərin həyatını ayrı, qadınların […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – Qadın Haqları)

İslamda qadın hüquqları: 1. İslamdan öncə, Cahillik dövründə insanlar qız uşaqlarını özlərinə ayıb və ar […]

Daha Ətraflı

Ailə həyatı

Ey Allahın qulları!.. Allahdan haqqı ilə qorxun və ancaq müsəlman olaraq ölün! “(Adı ilə) bir-birinizdən […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...