Ailə problemlərinin yeganə çıxış yolu (Nisa, 128: Qısa təfsir)

…’yalnız öz prizmasından baxaraq özünü haqlı çıxarmağa çalışma’ meyli səbəbiylə, hər kəs fədakarlığı qarşı tərəfdən gözləyir..

Daha Ətraflı

ÖVLADLARINA FAYDALI MİRAS BURAXMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN KİÇİK BİR TÖVSİYƏ

Xəlifə Ömər b. Abdulaziz’in on bir övladı var idi. Özündən sonra cəmi on səkkiz dinar qoyub getdi. Beş dinar ilə kəfənləndi, dörd dinara onun üçün qəbir qazdırıldı, geri qalanı isə……

Daha Ətraflı

BİR ÇOX VALİDEYNİN ÖVLAD TƏRBİYƏSİNDƏ DİQQƏT ETMƏDİYİ 5 ƏSAS

Təəssüflər olsun ki, bir çox valideyn, övladlarını doğru şəkildə tərbiyə etmək üçün gərəkli məlumatlara sahib deyil. Nəticədə isə, övladına istəmədən də olsa zərər…..

Daha Ətraflı

KİŞİNİN QADINA EDƏCƏYİ 10 GÜZƏŞT

Ailəndə səadətə nail olmaq istəyirsənsə….

Daha Ətraflı

ÖVLADINA XƏBƏR VER Kİ…

Övladını bu cür tərbiyə et..

Daha Ətraflı

AİLӘ XOŞBӘXTLİYİ ÜÇÜN 40 QAYDA (KİŞİLӘRӘ AİD)

Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın…

Daha Ətraflı

AİLӘ XOŞBӘXTLİYİ ÜÇÜN 40 QAYDA (QADINLARA AİD)

Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın…

Daha Ətraflı

İSLAMDA HӘYAT YOLDAŞI SEVGİSİ..

İbn Macə`nin «Sunən»də səhih isnadla rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavat və salamı) belə buyurur: «Bir-birini sevən iki gənc üçün, (bir-biri ilə) evlənmələrindən daha xeyirli bir şey yoxdur..»

Daha Ətraflı

Cinsi sevginin növləri

İslam dini sevgi dinidir. Lakin sevginin də -tənqid olunan və təşviq edilən- növləri vardır. Hər bir müsəlman bunları bilməlidir.

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – Valideyn haqları)

İslam ailəyə tam qayğı göstərərək ailəni hər cəhətdən mühafizə etmişdir. İslamın ailəni qoruması həmin ailənin tərkibində olan ata, ana və uşaqları da mühafizə etməsi deməkdir…

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – Miras)

O, vəsiyyətçinin özündən sonra qoyduğu mirasda, onu paylamadan öncə lazımlı xərcləri ödədikdən sonra, varisə düşən paydır…

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – boşanmaq və əhkamları)

Talaq – qanuni evliliyin yerində və ya gələcəkdə pozulmasını bildirən söz və ya onu əvəz edən işarə, yazı və s. ilə sona yetməsidir…

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları)

İslam, insanların həm dünya və həm də axirət məsələlərini qoruyan bir dindir. Elə buna görə də insanın fitrətinə, bəşər xüsusiyyətinə və təbiətinə uyğun olan qanunlar müəyyənləşdirmişdir…

Daha Ətraflı

Övladın Ailəsinə, Ailənin Övladına Qarşı Məsuliyyəti

Evlənən möminlərin ən böyük borcu xeyirli övlad yetişdirməkləridir. Rəsulullah, axirətdə ümmətinin çoxluğu ilə öyünəcəyini söyləmişdir…

Daha Ətraflı

AD QOYMAQ

Yeni doğulan uşağa gözəl bir ad qoymaq, öncəliklə atanın sonra ananın vəzifələrindən biridir. Qoyulan adların […]

Daha Ətraflı

Uşağın yeddinci günündə sünnət olunması

Bu barədə Bəğavi belə deyir: “Həsən əl-Bəsridən kiçik uşağın yeddinci günündə sünnət edilib, edilməməsinə dair […]

Daha Ətraflı

Qadınlara nəsihətim…

İndiki dövrdə uşaqları tərbiyə etmək çox çətindir.Bu insandan böyük səbr və bacarıq tələb edir.Lakin bilməliyik […]

Daha Ətraflı

Evdə uşaqlara tərbiyə üsulu

Əs Səlamu Aleykum Və Rəhmətullahi Və Bərəkətuhu Möhtərəm müsəlmanlar, Allahın izniylə yuxarıda qeyd etdiyim aktual […]

Daha Ətraflı

Allah uşaqlara niyə xəstəlik və bəla göndərir

Sual: Mən qeyri-müsəlman olan rəfiqəmi Allahın dini olan İslama dəvət edirəm və onun bu barədə […]

Daha Ətraflı

Övladlarınıza öyrədəcəyiniz ilk kəlmə:”Lə iləhə illəllah”!

Ata-ananın ən böyük vəzifəsi uşaqlarına düzgün tərbiyə verməkdir.Onlara Allahın əmrlərini və qadağalarını izah etməlidirlər.Bunun təməli […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...