İslamda qadın hüquqları

İslam dini, qadın hüquqları üzərində xüsusilə dayanmış və qadına, heç bir nizam və sistemin vermədiyi […]

Daha Ətraflı

NÜMUNƏVİ QADIN ( Ərin uğurlu seçimi)

Birincisi: Ərin uğurlu seçimi Şəriət həyat yoldaşı olan qadının seçilməsi üçün şərtlər və meyarlar müəyyənləşdirmişdir […]

Daha Ətraflı

NÜMUNƏVİ QADIN ( Ərin uğurlu seçimi)

Birincisi: Ərin uğurlu seçimi Şəriət həyat yoldaşı olan qadının seçilməsi üçün şərtlər və meyarlar müəyyənləşdirmişdir […]

Daha Ətraflı

NÜMUNƏVİ QADIN

Allah-təala buyurur: «Əməlisaleh qadınlar (ərlərinə) itaət edib Allahın himayəsi sayəsində gizli şeyləri qoruyub saxlayırlar» (ən-Nisa, […]

Daha Ətraflı

Müsəlman qadınlar haqqında hədislər (ıı- hissə)

1-Səid bin əl-Müsəyyəbdən soruşuldu: “İki dəfə evlənmiş bir qadın Axirətdə hansı ərinə aiddir?” O, da […]

Daha Ətraflı

Qadın ərini necə xoşbəxt edə bilər

1) Gözəl qarşılamaq Ərin işdən, səfərdən və ya başqa bir yerdən evə gələndə onu gözəl […]

Daha Ətraflı

Müsəlman qadınlar haqqında hədislər (ı hissə)

1) Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Müsəlmanın əməlisaleh xanımına baxdığında fərəhlənməsi, ona bir şey əmr etdiyində itaət […]

Daha Ətraflı

Hicabın şərtləri

1) Hicab — dar olmayan, qadının bədənini başdan ayağa örtən, üzündən, əllərindən başqa bədənin hər […]

Daha Ətraflı

Dünya qadınlarının seyidinin həyatı(Fatimə Anamız)

Əgər qız atası ilə fəxr edəsi olsaydı dünya qadınlarının seyidinə onun müttəqilərin imamının ona Allahın […]

Daha Ətraflı

Salih Qadlnların Həyatından İbrətlər(Səfiyyə bint əbd əl-Müttəlib )

Bu qadın səhabə bir səbr dağı və qalası idi. O, Peyğəmbərin ona Allahın salavatı və […]

Daha Ətraflı

Salih Qadlnların Həyatından İbrətlər(Ummu Harisə Rubeyyə bint ən-Nadr )

Başqa bir səbr qalası: Bu qadın Ummu Harisə Rubeyyə bint ən-Nadrdır. O, Ənəs ibn Malikin […]

Daha Ətraflı

Mömin qadınlar

Salam olsun sizə, ey Allahın savabını diləyərək mələklərin qanadları altında məscidlərə gələn qadınlar! Allah sübhanəhü […]

Daha Ətraflı

Mömin qadın

İslam qadına elə bir hüquq və üstünlüklər vermişdir ki, bunları ona heç vaxt heç bir […]

Daha Ətraflı

Səhabi qadınların həyatından

Möminlərin anası Xədicə Xuveylid qızı (Allah ondan razı olsun!) O, Peyğəmbərin (s.a.v.) ilk həyat yoldaşı, […]

Daha Ətraflı

Cəmiyyətin cövhəri olan xanımlara

Oğurlanan, itən və ya sınan cövhərləri bərpa etmək mümkün olsa da bil ki, sən bərpa […]

Daha Ətraflı

Hicab nəyə lazimdır?

Örtünmək (hicab geymək) Uca və Qüdrətli Allaha, həmçinin Onun Peyğəmbərinə (s.a.v.) itaət deməkdir. Uca Allah […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...