ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏLİM

əl-Həlim — Səbirli və təmkinli. Cəzalandırmağa gücü çatdığı halda həmən cəzalandırmayan, qullarının üsyanlarına qarşı həmən […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏKİM

əl-Həkim — «O, Həkimdir». (əz-Zariyət 30). «Allah biləndir, Həkimdir». (ən-Nisa 26). Peyğəmbərin (s.a.v) yanına bir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)CƏVAD-CƏLİL

əl-Cəvad — Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: “Həqiqətən Allah gözəldir və gözəl olanı da sevir. Pakdır və […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏSİB

əl-Həsib — Haqq-hesab tələb edən, heç bir şeyi nəzərdən qaçırmayan deməkdir. «Hesab edən olaraq Allah […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏKƏM

əl-Həkəm — «Allah aramızda hökm verənlərin ən xeyirlisidir». (əl-Əraf 87). «Ondan başqasınımı özümə hakim istəməliyəm?». […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏQQ

əl-Həqq — Haqq, Həqiqət mənasındadır. Qurani kərimdə 285 ayədə keçir. Kəsin olaraq sabit olma, gərəkli […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏFİ

əl-Həfi — Lütfkar, xoşsifət, bilmək, sevinmək, «O, mənə qarşı çox mehriban və lütfkardır (HƏFİ)». (Məryəm […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) HĀFİZ – HƏFİZ

əl-Hāfiz — Qoruyan, mühafizə edən deməkdir. «Heç şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və biz […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) -CƏMİ’

əl-Cəmi’ — Bir yerə gətirmək, dağınıq olan şeyləri toplamaq mənasındadır. «Rəbbimiz olacağına şübhə edilməyən bir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) – CƏMİL

əl-Cəmil — Uca Allahın gözəl İsimlərindəndir. Varlıq aləmində hər gözəlliyin sahibindən daha gözəldir. Hətta bütün […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) -CƏBBAR

əl-Cəbbar — Cəbr kökündən gəlməkdədir. Hər hansı bir şeyi islah etmək, düzəltmək deməkdir. Bir kimsəni […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) -TƏVVAB

ət-Təvvab — Tövbələri qəbul edən deməkdir. «Şübhəsiz ki, O tövbələri qəbul edəndir». (əl-Bəqərə 37). «Allah […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) BƏSİT – QABİD

əl-Bəsit — əl-Qabid — Ənəs İbn Məlik (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbərin (s.a.v) dövründə qiymətlər […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-BƏDİ’

əl-Bədi’- «Göyləri və yeri icad edən (BƏDİ yoxdan yaradan) Odur». (əl-Bəqərə 117). «O, göyləri və […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-BƏQİ

əl-Bəqi — «Cəlal və Kərəm sahibi olan Rəbbinin üzü Bəqi qalacaqdır». (ər-Rahmən 27). «Allah daha […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-BƏSİR

əl-Bəsir — görən olmasının mənası isə hər nə qədər incə və hiss edilməz kimi görünürsə […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-BƏRR

əl-Bərr — Yaxşılıq edən, mütləq yaxşılıq sahibi, hər gözəlliyi və yaxşılığı özündə əks etdirən Uca […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)ƏVVƏL — ƏXİR — ZAHİR – BATİN

əl-Əvvəl — əl-Əxir — əz-Zahir — əl-Batin – «O, Əvvəldir, Axırdır, Zahirdir, Batindir». (əl-Hədid 3). […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-BƏRİ

əl-Bəri — varlıqları yoxluqdan varlığa çıxaran deməkdir. Qurtubi deyir ki: «Bəri — yoxdan var edən, […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...