ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-RƏBB

ər-Rəbb — «Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha aiddir». (əl-Fatihə 1). İbn Abbas (r.a) rəvayət […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-RAZZAQ – RAZİQ

ər-Razzaq — «Heç şübhəsiz ki, ruzi (RAZZAQ) verən, O mətin qüvvət sahibi olan Allahdır». (əz-Zariyat […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-RAFİQ

ər-Rafiq — İbn Qeyyim deyir ki: «O, Allah Rafiqdir. Rifq əhlini (yumşaq davranan kimsələri) sevir. […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-RAUF

ər-Rauf — «Sənin Rəbbin şəfqətli (RAUF) və mərhəmətlidir (RAHİM)». (ən-Nəhl 7). Həlimi deyir ki: «Rauf […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-RAQİB

ər-Raqib — Könüllərdə gizlənən şeyləri bilən, hər kəsin etdiyini görüb nəzarət edən, yaratdıqlarından bir an […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) RAHMƏN – RAHİM

ər-Rahmən — Allahın gözəl isimlərindən və sifətlərindəndir. Ehsan, bağışlama, rəhmətin ən uca dərəcəsi ilə muttasıf […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-RAFİ’

ər-Rafi’ — “Dərəcələri yüksəldən (mələklərin, peyğəmbərlərin, övliyaların və möminlərin mərtəbələrini ucaldan, yaxud hər şeydən uca), […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-XABİR

əl-Xabir — Xabir — hər şeydən xəbərdar olan. Hər bir şeyin zahirini bildiyi kimi içini […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) XALİQ – XALLƏQ

əl-Xaliq — «Allahdan başqa bir yaradıcımı (XALİQ) var». (Fatir 3). «O, hər şeyin yaradıcısıdır (XALİQ), […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏYİYYU

əl-Həyiyyu – Allah özünü həya sifəti ilə vəsf etdiyi kimi, Peyğəmbər (s.a.v) də Onu bu […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏYY – QAYYUM

əl-Həyy — Hər yönüylə tam bir həyata sahib olan deməkdir. İbn Abbas (r/a) deyir ki: […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-HƏMİD

əl-Həmid — «Heç şübhəsiz ki, Allah Ğani (heç kimsəyə və heç bir şeyə möhtac olmayandır), […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-ƏHƏD

əl-Əhəd — əl-Vahidul-Əhəd — Bir və tək olan. Zatında, sifətlərində və bilgisində Allaha oxşar bir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) İLƏH-Ə`LA

əl-İləh — İləh, tanrı, məbud deməkdir. «Sizin ilahınız (İLƏH) tək olan Allahdır. Ondan başqa ilah […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-ALLAH

Allah — İsmi Uca Allahın digər bütün İsimlərini əhatə edər. Əsməul Husnə olaraq bilinən bütün […]

Daha Ətraflı

BÜTÜN PEYĞƏMBƏRLƏRİN ƏQİDƏNİN ƏSASLARI ÜZƏRİNDƏ İTTİFAQ ETMƏLƏRİ

Əsirlərdən boyu sabit olan Tövhid üzərində bütün Peyğəmbərlər ittifaq etmişlər: 1. Bütün nöqsan Sifətlərdən münəzzəh […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)

Quran və Sünnədən bizə Allahın 99 İsimi məlumdur. Əbu Hureyrə (r.a) rəvayət edir ki, Rəsulullah […]

Daha Ətraflı

İSİM VƏ SİFƏTLƏR TÖVHİDİNDƏ MÜHÜM OLAN QAYDALAR

Müsəlman qardaş və bacılarım! Bu mövzu təhlükəli və çətin olduğuna görə, bəzi azmış və hədlərini […]

Daha Ətraflı

İSİM VƏ SİFƏTLƏR TÖVHİDİ

Bu ən gözəl İsim və Sifətlərin Allaha aid olduğuna haqqı ilə iman emək deməkdir. O, […]

Daha Ətraflı

ÖN SÖZ

Xutbətul-Hacə Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...