ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) QUDDUS

əl-Quddus — təmiz, heç bir ləkəsi olmayan, bütün nöqsan və qüsurlardan münəzzəh olan, hər hansı […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) QAHİR – QAHHAR

əl-Qahir – əl-Qahhar — «O, hər şeyə Qahhar olan tək bir Tanrıdır». (ər-Rəd 16). «O, […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) QĀDİR – QADİR – MUQTƏDİR

QĀDİR – QADİR – MUQTƏDİR əl-Qādir — əl-Qadir — əl-Muqtədir — «Elə isə O, Allah […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) əl-Ğalib

əl-Ğalib — «Allah öz işində (əmrində) Qalib olandır (istədiyini edəndir)». (Yusif 21). Ğalib — Allahın […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) əl-Ğani

əl-Ğani — zəngin olmaq, heç bir şeyə möhtac olmayan mənasına gələn Ğina — məsdərindən sifət […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) ĞAFFƏR – ĞAFUR – ĞAFİR

əl-Ğaffər — əl-Ğafur — əl-Ğafir — «Agah olun ki, O, yenilməz qüvvət sahibidir, (günahları) çox […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) əl-Azim

əl-Azim — «O, ən Uca və ən Böyükdür (əzəmətli AZİM)». (əl-Bəqərə 255). Abdullah İbn Abbas […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) əl-Ali

əl-Ali — Alçaqlığın ziddi olan yüksəklik və ucalıq mənasındadır. Allahın ucalığının üstündə heç bir ucalıq […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)əl-Afuv

əl-Afuv — Sözdə silmək, yox etmək mənasındadır. Afv — kökündən gələn bir sifət olaraq asanlıqla […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)əl-Adl

əl-Adl — Allah sözündə, felində, qəzasında, qədərində, əmrində, qadağan etməkdə, mükafatlandırmaqda və cəzalandırmaqda doğru bir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)ALİM – ĀLİM – ALLƏM

əl-Alim — əl-Ālim – Əzəli elmi ilə, böyük-kiçik, gizli-aşkar, yaradılmış-yaradılmamış hər şeyi biləndir. Heç bir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-ƏZİZ

əl-Aziz — Qiymətli, izzət sahibi, möhtərəm, qüvvətli, heç vaxt yenilməyən, üstün, uca, şərəf sahibi. Azzə […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-ŞƏƏFİ

əş-Şəəfi — Bu İsim Qurani Kərimdə fel olaraq zikr olunur. «Xəstələndiyim zaman mənə Şəfa verən […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-ŞƏHİD

əş-Şəhid — Bu İsim Qurani Kərimdə 20 yerdə keçməkdədir. Hər şeyə şahid olan, heç bir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)ŞƏKİR – ŞƏKUR

əş-Şəkir — Allah Özünü Şəkir və Şəkur deyə İsimləndirmişdir. Şükr edənləri də bu iki İsimlə […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-SİTTİR

əs-Sittir — Beyhəqi deyir ki: «Sittir — örtən deməkdir. Allah qullarının bir çox ayıblarını və […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-SADİQ

əs-Sadiq — Bu İsim Quranda həm İsim, həm də fel olaraq da keçər. «Biz şübhəsiz […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-SAMƏD

əs-Saməd — Qurani Kərimdə sadəcə İxlas surəsində bu isim keçməkdədir. «Allah Saməddir (heç kəsə və […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-SƏMİ’

əs-Səmi’ — eşidən olmasının mənası nə qədər yavaş olursa olsun, bütün səsləri idrak edən (eşidən) […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR)-SƏLAM

əs-Səlam — Bu İsimlə isimlənməyə Uca Allah digər məxluqatdan daha mustəhaqdır. Çünki O, bütün ayıblardan, […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...