əl-VAKİL (Vəkil İsminin mənası)

..Filankəsi vəkil təyin etdim — dedikdə onu öz yerimə qoydum deməkdir.

Daha Ətraflı

Bəqi

Cəlal və Kərəm sahibi olan Rəbbinin üzü Bəqi qalacaqdır…

Daha Ətraflı

Bəsir

əl-Bəsir – görən olmasının mənası isə hər nə qədər incə və hiss edilməz kimi görünürsə və ya uzaq olursa olsun hər bir şeyi gözəl bir şəkildə idrak edən (görən) deməkdir…

Daha Ətraflı

Bərr

əl-Bərr – Yaxşılıq edən, mütləq yaxşılıq sahibi, hər gözəlliyi və yaxşılığı özündə əks etdirən Uca Allahdır…

Daha Ətraflı

Əvvəl, Əxir, Zahir, Batin

O, Əvvəldir, Axırdır, Zahirdir, Batindir…

Daha Ətraflı

Bəri

əl-Bəri – varlıqları yoxluqdan varlığa çıxaran deməkdir…

Daha Ətraflı

XAFİD – RĀFİ

əl-Xafid — ər-Rāfi’ — «Ya İsa! Həqiqətən Mən sənin ömrünü tamam edib öz dərgahıma qaldıraram, […]

Daha Ətraflı

əl-Əvvəl — əl-Əxir — əz-Zahir — əl-Batin

əl-Əvvəl — əl-Əxir — əz-Zahir — əl-Batin – «O, Əvvəldir, Axırdır, Zahirdir, Batindir». (əl-Hədid 3). […]

Daha Ətraflı

TAYYİB

ət-Tayyib – Əbu Hureyrə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: «Şübhəsiz ki, Allah Tayyibdir […]

Daha Ətraflı

HƏDİ

əl-Hədi — Bu İsim Qurani Kərimdə fel olaraq keçir. Doğru yola yönəldən, hidayət verən deməkdir. […]

Daha Ətraflı

NUR

ən-Nur — İbn Teymiyyə (İbn Arabi, İbn Vəziri, Qahtani — Allah Onlardan Razı Olsun —) […]

Daha Ətraflı

NASİR

ən-Nasir — Kömək edən. «O, ən gözəl həvadar, ən yaxşı imdada çatandır (NASİR)». (əl-Ənfal 40). […]

Daha Ətraflı

VASİ’

əl-Vasi’ — «Allah genişdir (VASİ), O (hər şeyi) biləndir». (əl-Bəqərə 115, 247). Halimi deyir ki: […]

Daha Ətraflı

VARİS

əl-Varis — «Həqiqətən dirildən də, öldürən də Bizik, (hər şeyə) Varis olan da Bizik!». (əl-Hicr […]

Daha Ətraflı

VƏHHAB

əl-Vəhhab — Bu İsim bəxş etmək, ərməğan etmək, qarşılıqsız vermək və ehsan etmək mənasında gələn […]

Daha Ətraflı

VƏLİ

əl-Vəli — İşəlri düzəldən, idarə edən, dost, köməkçi deməkdir. Buna görə də şəhərin böyüyünə Vəli […]

Daha Ətraflı

VAHİD – VİTR

VAHİD – VİTR əl-Vahid — Tək var olan, yanında bir başqası olmayan, ortağı və şəriki […]

Daha Ətraflı

VƏDUD

əl-Vədud — Sevən və sevilən mənasına gələn Vədud İsmi Qurani Kərimdə 2 dəfə keçməkdədir. İki […]

Daha Ətraflı

MUSTƏAN

əl-Mustəan — “(Peyğəmbər) dedi: “Ey Rəbbim! (Mənimlə məni təkzib edən Məkkə müşrikləri arasında) ədalətlə hökm […]

Daha Ətraflı

MƏNNƏN

əl-Mənnən — Mərhəməti və lütfkarlığı geniş olan deməkdir. Bu İsim quranda fel olaraq keçir. «…Bilin […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...