İNSANLARIN XƏYANƏTİNƏ ƏNGƏL OLACAQ 14 SƏBƏB

İnsanları necə tanıyaq?..
Bunu bir neçə bənddə……

Daha Ətraflı

VƏTƏN MÜDAFİƏSİNDƏ 12 CAN..

  2016-cı il Aprelin 2-nə keçən gecə Azərbaycan ordusu erməni təxribatının qarşısını almış və bunun […]

Daha Ətraflı

GÜNAHLARIMIZA BAXMAYARAQ ALLAH BİZİ CƏZALANDIRMIR (?)

Bir gün tələbələrdən biri öz müəllimindən soruşur: “- Ey müəllimim! Biz Uca Allaha qarşı bu […]

Daha Ətraflı

GÜNAHLARI TƏRK ETMƏK ÜÇÜN 10 QAYDA

  1) Günaha düşməmək, günahdan qorunmaq üçün Allaha dua etmək; Uca Allah buyurur: “(Ya Rəsulum!) […]

Daha Ətraflı

İTİRDİYİN ŞEYLƏRƏ GÖRƏ KƏDƏRLƏNMƏ! HƏLƏ ÇOX ŞEYƏ SAHİBSƏN!

İnsan sahib olduğu bütün nemətləri özü əldə etdiyini düşünür. Bu düşüncə…

Daha Ətraflı

İNSANLARIN EYİBLƏRİNİ ARAŞDIRARAQ CASUSLUQ VƏ ZƏNN ETMƏK

Kim başqalarının ayıblarını deyil, öz ayıblarını islah etməklə məşğul olarsa…….

Daha Ətraflı

PİSLİKLƏ QİSAS ALMA Kİ, DÜŞMƏNİN DOSTA ÇEVRİLSİN..

Uca Allah sənə qarşı edilən pisliyə intiqamla deyil, yaxşılıqla qarşılıq verməyinə görə, düşmən olduğun kəsi…

Daha Ətraflı

ÜZÜLMӘYİ SINADIN, İNDİ İSӘ TӘBӘSSÜM’Ü SINA..

Yaxşı, bəs sən, üzüldüyün üçün uğur əldə etdinmi?…

Daha Ətraflı

“MӘN KİMӘSӘ PİSLİK VӘ YA GÜNAH ETMİRӘM, İBADӘT ETMӘSӘM DӘ OLAR” DÜŞÜNCӘSİ

✔ BİLİRDİNMİ Kİ: ALLAH’IN ӘMR ETDİKLӘRİNİ YERİNӘ YETİRMӘK, O’NUN QADAĞAN ETDİKLӘRİNİ TӘRK ETMӘKDӘN DAHA ÜSTÜNDÜR?!..

Daha Ətraflı

BAŞIN SAĞ OLSUN VӘTӘN!

Vәtәn sağ olsun!..

Daha Ətraflı

ӘMӘL’İ ALLAH QATINDA DӘYӘRLİ EDӘN ӘSAS AMİL

Allah’a vә O’nun dininә dәyәr vermәyәn insan isә, bütün fәaliyyәtlәrini, bu düşüncәdәn mәhrum şәkildә edәr vә……….

Daha Ətraflı

ALLAH’IN SEVİMLİ BӘNDӘSİ OLMAQ ÜÇÜN 10 SӘBӘB

Uca Allahın öz bәndәsini sevmәsinә vә bәndәnin Rәbbini sevmәsinә sәbәblәr..

Daha Ətraflı

Qurban Bayramı 2015

Bayram tәbriki..

Daha Ətraflı

Başın sağ olsun Vәtәn!

Vәtәnin vә bütün müsәlmanların başı sağ olsun!…

Daha Ətraflı

PİS ZӘNN – QӘLBİN QEYBӘTİ..

İnsanın bir kәsə qarşı qəlbində olan münasibətinin, hisslərin dəyişməsi — pis zənnin əlamətidir. Beləliklə həmin insandan nifrət……..

Daha Ətraflı

ÜZÜLMӘ.. DUR VӘ BUNLARI DÜŞÜN..

Günah etdinsә tövbә et.. Pislik etdinsә, Allahdan bağışlanma dilә.. Xәta etdinsә xәtanı düzәlt.. Allahın rәhmәti genişdir!….

Daha Ətraflı

TӘK SӘBİR, YOXSA 4 SӘBİR?..

İnsanda doğulduğu zaman, yalnız o an (yaşaması, inkişaf etmәsi) üçün möhtac olduğu yemə və içmə arzusu vardır. Bu haldakı səbri, heyvanların səbri kimidir. Yaxşı və pisi fərqləndirə bilmə yaşından……

Daha Ətraflı

ÖZ GÜNAHKAR NӘFSİNİN SӘNӘ OLAN AĞIR XӘYANӘTİ..

Günahkar bəndə – hər hansı bir çətinliyə düşdüyü zaman, QӘLBİ, DİLİ və digər orqanları (önəmli anlarda) ona xəyanət edərlər. Belə ki, QӘLB’İ…

Daha Ətraflı

Düşәr-düşmәz vә uğursuzluq..

Bәzi insanlar vardır ki, qәribә inanclara güvәnәrlәr. Bu insanlar arasında bәzәn hәtta professor vә hәkim kimi cәmiyyәtdә üstün bir kimliyә sahib olan şәxslәrin dә olması, insanı tәәccüblәndirir. Bu cür inanclar, ya elmsizlikdәn……

Daha Ətraflı

ŞEYTANIN 13 MӘŞHUR ŞÜARI/OYUNU..

Quran, Peyğəmbərimizin (Allahın ona salavat və salamı olsun) hədisləri və həyat təcrübələrini örnək alaraq bu hiyləgər və amansız düşmənin bir neçə şüarına toxunmaq istəyirik. Necə deyərlər: “düşmənini tanımasan, ona qalib gələ bilməzsən”.

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...