CƏHƏNNƏMDƏN NECƏ XİLAS OLAQ?

Əziz oxucu! Artıq Cəhənnəm, oradakı zəqqum ağacları və acı zəri’, qaynar su və irin, qandallar […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMDƏ MÜVƏQQƏTİ QALMAĞIN SƏBƏBLƏRİ

1. Sələmçiliklə pul qazanmaq. «Ey iman gətirənlər! Sələmi (borc üzərinə qoyduğunuz faizi) qat-qat artırıb yeməyin. […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMLİK OLMAĞIN SƏBƏBLƏRİ

Cəhənnəmlik olmağın bir çox səbəbləri vardır ki, onları da Allah-taala Öz müqəddəs kitabında, Peyğəmbər (Ona […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏM ƏZABIN KULİMİNASİYASI VƏ SON DƏRƏCƏ MƏHRUMİYYƏT

Cəhənnəm barədə növbəti mövzumuz əzabın ən ağır forması və məhrumiyyət gözü haqqında olacaqdır. Cəhənnəm əhlinə […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏM ƏZABININ NÖVLƏRİ (MƏNƏVİ ƏZABIN NÖVLƏRİ)

Cəhənnəm əhlinin düçar olduğu fiziki əzablarla yanaşı Allah-taala onları daha artıq məzəmmət, alçaltmaq və rəzil […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏM ƏZABININ NÖVLƏRİ (Fiziki Əzab)

Cəhənnəm əhlinin Cəhənnəmdə düçar olduqları bir çox əzab növləri vardır ki, onların da bəziləri fiziki, […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN ƏZABI

Cəhənnəm əhlinin əzabının çeşidli və müxtəlif dərəcəli olması: Cəhənnəm əzablarının bir-birindən şiddətli olduğu təbəqələrdən ibarət […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN GEYİMİ

Allah-taala Cəhənnəm əhli üçün oddan paltar biçdiyini xəbər verərək buyurur: «Onu inkar edənlər üçün atəşdən […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN İÇKİSİ

Cəhənnəm əhlinin içkisi haqda Allah belə buyurur: «(Məgər bu cənnətdə olanlar) cəhənnəm odunda əbədi qalıb […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN YEMƏYİ

Qurani-Kərim və Peyğəmbər sünnəsi Cəhənnəm əhlinin yeməyini bizə elə təsvir edir ki, sanki biz gözümüzlə […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMDƏ TOPPUZLAR

Həmçinin Allah-taalanın Cəhənnəm əhli üçün hazırladığı əzablardan biri də dəmir və qalın toppuzlardır ki, onlar […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN ZƏNCİRLƏRİ VƏ QANDALLARI

Allah-taala buyurur: «Biz kafirlər üçün zəncirlər, qandallar və alovlu bir atəş hazırlamışıq», «Küfr edənlərin boyunlarına […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN UĞULTUSU VƏ QƏZƏBLİ QAYNAMASI

Allah-taala xəbər verir ki, Cəhənnəm uzaqdan öz əhlinin ona sarı gəldiyini gördükdə onlara qəzəbindən qorxunc […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN DUMANI, QIĞILCIMI VƏ ATƏŞİ

Cəhənnəm əhlini gözləyən dəhşətli əzablardan biri də Cəhənnəmin künclərinə dolaraq nəfəsləri boğan dumandır. Bu barədə […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN QIZMAR İSTİSİ VƏ SƏRT SOYUĞU

Allah-taala buyurur: «…Allah yolunda malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və (mö’minlərə): “Bu istidə […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN ZÜLMƏTİ VƏ HƏDSİZ QARANLIĞI

Həqiqətən, Cəhənnəm elə bir zülmət və qaranlıq diyarıdır ki, bu diyar öz sakinlərini kömürə çevirmiş, […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN YANACAĞI

Allah-taala Cəhənnəmin yanacağını daşlardan, kafirlərdən və Ondan qeyri ibadət olunan məbudlar təşkil etmişdir.

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN TƏBƏQƏLƏRİ

Cəhənnəm əhlinin müxtəlif səviyyəli olması ilə əlaqədar onun hərarətinin dərəcəsi də fərqlidir. O bir təbəqədən […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN GENİŞ VƏ DİBİNİN DƏRİN OLMASI

Həqiqətən, Cəhənnəm ucu-bucağı olmayan, hündür divarları və dərin dibli olması ilə vəsf olunan bir məkandır.

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMİN DİVARI VƏ ONUN CƏHƏNNƏM ƏHLİNİ BÜRÜMƏSİ

Qurani-Kərim bu divarları, məhəccərləri və alovlu hasarları bir çox ayələrdə bizlərə təsvir etmiş və bildirmişdir […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...