“Ölüb gedəcəyik və hər şey bitəcək, axirət yoxdur” – düşüncəsinə məntiqi yanaşma

…Dünyanın ən zalım adamı ilə ən xeyirxahı arasında heç bir fərq yoxdur – onsuz da sonuc eynidir…

Daha Ətraflı

“CƏHƏNNƏMDƏ BİR MÜDDƏT YANIB ÇIXACAĞIQ” DÜŞÜNCƏSİ

Bəzi kəslərin belə dediklərini çox eşitmişik: “Biz Cəhənnəmə girsək də, axırda Cənnətə düşəcəyik.. Çünki, Allaha inanırıq və müsəlmanıq.” Buna belə cavab verə bilərik:

Daha Ətraflı

NÖVBƏ ARTIQ KASIBLARIN OLACAQ..

Allah qatında zənginlik və ya kasıblığın bir önəm kəsb etmədiyini hər kəs bilir. Buna görə […]

Daha Ətraflı

HEYVANDAN AŞAĞI VƏ YA MƏLƏKDƏN ÜSTÜN BİR HƏYAT SEÇİMİ

Yoxsa elə güman edirsən ki, onların əksəriyyəti (sən deyən sözü) eşidəcək və ya (ağıllı-başlı) fikirləşəcək? Onlar heyvan kimidirlər…..

Daha Ətraflı

HƏYATLARININ SON ANLARINDA – DƏRDLƏRİ NƏ İDİ?

Bu insanlar, dünyadan köçməklə artıq əməl dəftərlərinin bağlandığını çox gözəl başa düşürdülər. Buna görə də, son anlarında belə…

Daha Ətraflı

HƏR GECƏNİN, GÜNƏŞLİ BİR SƏHƏRİ VAR, SƏBİR ET!

Әn gözәl ibadәtlәrdәn biri – səbirlə qurtuluşu gözlәmәkdir…..

Daha Ətraflı

LAZIMSIZ ŞEYLƏRƏ GÖRƏ KƏDƏRLƏNMƏK NƏYİNƏ LAZIMDIR?

İnsan həyatında bundan daha önəmli bir düşüncə ola bilərmi? İşinmi, vəzifənmi?…..

Daha Ətraflı

ALLAH’IN SEVİMLİ BӘNDӘSİ OLMAQ ÜÇÜN 10 SӘBӘB

Uca Allahın öz bәndәsini sevmәsinә vә bәndәnin Rәbbini sevmәsinә sәbәblәr..

Daha Ətraflı

DÜNYADA BİR QӘRİB VӘ YA BİR YOLÇU KİMİ OLMAQ NECӘ MÜMKÜNDÜR?

“Mәnimlә dünyanın misalı – bir yolçunun, ağacın kölgәsindә günorta yuxusu aldıqdan sonra, oranı tәrk etmәsi misalı kimidir….”

Daha Ətraflı

ZAHİDLİK, ZÜHD HӘYATI VӘ DÜNYA SEVGİSİ…

Sufyan b. Uyeynә “Dünyada zahid kimdir?” sualına belә cavab vermişdir……

Daha Ətraflı

ACİZLİK, SIZLAMAQ VӘ SӘBİR ETMӘK..

Sızlamaq – acizliyin yoldaşı və qardaşıdır. Səbir isə, ağlın yoldaşı və məhsuludur. Sızlamaqdan “atan kimdir” – deyə soruşduqda, “səbirdir” – deyә cavab vermişdir…..

Daha Ətraflı

MÜJDӘLӘR OLSUN O KӘSӘ Kİ…

Müjdәlәr olsun o kәsә ki..

Daha Ətraflı

ÖZ GÜNAHKAR NӘFSİNİN SӘNӘ OLAN AĞIR XӘYANӘTİ..

Günahkar bəndə – hər hansı bir çətinliyə düşdüyü zaman, QӘLBİ, DİLİ və digər orqanları (önəmli anlarda) ona xəyanət edərlər. Belə ki, QӘLB’İ…

Daha Ətraflı

ALLAH QORXUSU..

«Allahdan yalnız mömin qorxar, Ondan (Onun əzabından) yalnız münafiqlər özünü rahat, əmin hiss edərlər..»

Daha Ətraflı

İnkar olunmaz həqiqət

Məncə düşünməyə dəyər, bəs sən nə düşünürsən bu dediklərim barədə?

Daha Ətraflı

Cəhənnəm

Elə bir məskən elə bir yerki, sonu gəlməz əhli ölməz , daim və əbədi əzabda olar .

Daha Ətraflı

Qəbir aləmi (Qəbirdə bizi nələr gözləyir)

Ölümdən sonra baş verəcək hər bir şeyə iman edir və bütün bunların da axirətə imanın içərisinə daxil olduğuna inanmaq. O baxımdan möminlər qəbr fitnəsinə (sualına) qəbrdə olan əzab və nemətlərə inanırlar.

Daha Ətraflı

Axirətdə Allahı görmək barəsində

Allah Təala Quranda qiyamət gününü xatırladanda belə buyurur: «O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək, Öz Rəbbinə baxacaqdır!» (Əl Qiyamə surəsi, 22-23)

Daha Ətraflı

Birdən Cəhənnəmə düşşən!!

Səni dəhşətə salan qorxu ilə və öz zəif bədəninlə Sirat körpüsünün üzərindən keçməyini təsəvvür et! […]

Daha Ətraflı

Cənnət və Cəhənnəm

Rəhmli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə! Uca Allahın insanlara haqq […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...