Osmana (r.a) irad tutulan müddəalar və iradlara cavablar

İlk olaraq Osmanın rəhbərliyinə irad tutulan müddəaların icmalını, daha sonra isə təfsilatını qeyd edəcəm: 1. […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən hadisələr (Fitnənin başlanğıcı və səbəbləri)

Fitnənin başlanğıcı Fitnə hicrətin otuz dördüncü ilində başladı. Həmin ildə bir dəstə nadan insan Osman […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr

Osmanın (r.a) xilafət dövrü fəthlərlə zəngin idi. Bu vəziyyət on il davam etdi. Həmin illər […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffan (r.a) haqqında qısa məlumat( Peyğəmbər (s.a.v) qızı ilə evlənməsi,fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Osman ibn Əffan ibn Əbul-As ibn Umeyyə ibn Əbdu Şəms ibn Əbdu […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Osman ibn Əffanın Xilafəti (Hicri 23-35)

Osman ibn Əffanın (r.a) xilafətə gəlməsi Şura hadisəsi: Ömərə (r.a) xəsarət yetiriləndə o, xilafəti altı […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər(Rəmadə ili, Fars İmperiyasının Süqutu)

Rəmadə (qum) ili (Hicri 18-ci il): Bu ilin Rəmadə ili adlandırılmasına səbəb şiddətli quraqlıq nəticəsində […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər (Beytül Məqdisin fəthi, Hürmüzün əsr düşməsi və İslamı Qəbul etməsi)

Əbu Ubeydə (r.a) İslam qoşunu ilə irəliləyib Beytül Məqdisi mühasirəyə aldı və düşməni sıxışdırdı. Bizanslar […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər (Farsların məğlub olması və Əcnadeyn” döyüşü)

Qadisiyyə döyüşü (Hicri 14-cü il, Məhərrəm ayı) Ömər (r.a) özü şəxsən İraqın fəthində iştirak etmək […]

Daha Ətraflı

Ömər ibn əl-Xəttab (r.a) haqqında qısa məlumat (fəziləti,şəhid olması )

Soyu: Onun tam adı Ömər ibn əl-Xəttab ibn Nufeyl ibn Əbdülüzzə ibn Riyah ibn Abdullah […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (r.a) xilafəti (Hicri 13-23)

Giriş Əbu Bəkrin ) r.a) xilafəti iki il, üç ay davam etdi. Sonra Əbu Bəkr […]

Daha Ətraflı

.Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil döyüşünə) göndərilməsi:

Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil (1) döyüşünə) göndərilməsi: Əbu Bəkr (r.a) Xalid ibn əl-Validə (r.a) […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr (Yalançı Peyğəmbərlərə qarşı savaş)

Əl-Əsvəd əl-Ənəsi (Əbhələ ibn Kəəb): O, Peyğəmbərin (s.a.v) vaxtında peyğəmbərlik iddia etmiş və yeddi yüz […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr(Mürtədlərə qarşı savaş)

Peyğəmbər (s.a.v) ölümündən öncə Şam vilayətində Rumlulara (bizanslılara) qarşı döyüşmək üçün Usamə ibn Zeydin (r.a) […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əbu Bəkr Əs-Siddiqin fəzilti,elmi ,xəlifəliyinə dair işarələr, ölümü

Onun fəzilətləri: Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərdən (s.a.v) belə eşitdiyini rəvayət edir: “Kim (aşağıda deyilən) bu […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əbu Bəkr Əs-Siddiqin islamı qəbul etməsi,hicrəti və xəlifə seçilməsi

Peyğəmbərin (s.a.v) vəfatı elan edildikdə Əbu Bəkr (r.a) onun cənazəsinin yanına gəlib onun üzünü açdı […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərin gəlişi

Rəbiül Əvvəl ayının on ikisi, bazar ertəsi günü Allah təalə mərhəmət olaraq bütün bəşəriyyətə Məhəmməd […]

Daha Ətraflı

İkinci məsələ: Kimin tarix kitabını oxumalıyıq?

Təəsüflər olsun ki, indiki zamanda çoxları müasir yazılmış tarix kitablarını oxumaqla məşğuldurlar. Müasir tarix kitabları […]

Daha Ətraflı

Üçüncü məsələ: Rəvayətçilərin tarixi təhrif etmək üçün istifadə etdikləri üsullar!

1. Uydurma və yalanlar: Onlar hər hansı hadisə haqda rəvayət uydurmaqla məşğul olurdular. Məsələn, onlar […]

Daha Ətraflı

Birinci məsələ: Tarixi necə oxumalıyıq?

Biz tarixi Peyğəmbərin (s.a.v) hədislərini oxuduğumuz kimi oxumalıyıq. Həmçinin biz Peyğəmbərin r hədislərini oxumaq istədikdə […]

Daha Ətraflı

Tarix mövzusuna dair üç mühüm məsələ

Birinci məsələ: Tarixi necə oxumaq; İkinci məsələ: Kimin tarixini oxumalı; Üçüncü məsələ: Tarix rəvayətçilərinin tarixi […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...