Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? («Zəvul Qurbə (qohumlar) ayəsi» və şübhələrə cavab

Ayədə deyilir: ” İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müjdə verdiyi nemət budur. De: […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxın olasan hədisi və şübhələrə izah)

«”…Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxın olasan?!…” hədisi» Peyğəmbər (s.a.v) Təbuk döyüşünə […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Vilayət ayəsi və həqiqətən Həzrəti Əli səcdədə ikən zəkat veribmi?)

«Vilayət ayəsi» Deyilən ayə budur: “Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Əba hədisi və şübhələrə cavab)

«Əba hədisi» Hədisi Aişə (Bu rəvayətlə, “əshabələr Əlinin fəzilətini gizlədirdilər” — sözünü deyənlərin yalançı olduqları […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (QƏDR-XUM hədisi və şübhələrə cavab )

Əhli sünnə yekdil olaraq, Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra Əbu Bəkrin xəlifə olduğunu qeyd edirlər. Amma digərləri […]

Daha Ətraflı

Əshabələr barəsində yayılmış şübhələr və cavabı (6-11)

Altincı şübhə: «Müaviyənin (r.a) Həcər ibn Ədiyni qətlə yetirməsi» Deyirlər ki, Müaviyə Həcər ibn Ədiy […]

Daha Ətraflı

Əshabələr barəsində yayılmış şübhələr və cavabı(1-5 )

Birinci şübhə «Peyğəmbərin (s.a.v) hovuz haqqında söylədiyi hədis» Bidət əhli Peyğəmbərin (s.a.v) hovuz haqqında dediyi […]

Daha Ətraflı

Əshabələrin ədaləti (Allah onlardan razı olsun)

Əshabə (səhabə) sözünün lüğəti və istilahi mənası: Əshabə sözü lüğətdə, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu […]

Daha Ətraflı

Hüseynin (r.a) şəhid edilməsi ( Hüseyn (r.a) bərabər şəhid olan övladları və siarə məsələlər )

Hüseynin Kərbəlaya çatması: Bu yerə çatanda Hüseyn geri qayıtmaq fikrinə düşdü. İlk göndərilən dəstənin qalan […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Müaviyə ibn Əbu Sufyanın (r.anhum) vaxtında baş verən mühüm hadisələr ((Hicri 41-60)

Müaviyənin xəlifəlik dövrü müsəlmanlar üçün xeyirli oldu. Çünki onun xilafəti dövründə özbaşınalığa son qoyuldu, döyüşlər […]

Daha Ətraflı

Müaviyə (r.a) haqqında qısa məlumat ( fəziləti, xəlifliyi dövründə hərbi dəniz donanmasının qurulması və sairə)

Muaviyə ibn Əbu Sufyan (r.a) atasından öncə, qəza ümrəsi zamanı, hicrətin yeddinci ilində islamı qəbul […]

Daha Ətraflı

Həsən bin Əli (r.a) xəlifə seçilməsi

Əlinin (r.a) qətlindən sonra Kufə camaatı Həsən ibn Əliyə (r.a) beyət etdilər. Kufədə beyət başa […]

Daha Ətraflı

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat Həyat yoldaşları: 1. Xovlə bint Mənzur; 2. Ummu […]

Daha Ətraflı

Səhabələr arasında baş verən ixtilafın səbəbi (Allah onlardan razı olsun)

Mötəbər məlumatlara əsasən Talha, Zubeyr və Aişə (r.anha) Osmanın (r.a) qisasını almaq üçün yola çıxmışdılar. […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (r.a) qətli

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin  qətli (Hicri: 40) Nəhrəvan döyüşündən iki il keçdikdən […]

Daha Ətraflı

Əli (r.a) Xəvariclərə qarşı savaşı və qələbəsi (Nəhrəvan döyüşü)

Əli (r.a) Kufəyə qayıtdıqda xəvariclər təhkim hadisəsinə etiraz etdilər və “Hökm yalnız Allahındır” deyib Əliyə […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xilafəti dövründə baş verən əsas hadisələr (Cəməl və Siffin döyüşləri)

1. Cəməl döyüşü (Hicri 36-cı il): Əli ibn Əbu Talibə (r.a) beyət edildikdə Talha və […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xəlifəliyinə beyət edilməsi:

Əli ibn Əbu Talibin oğlu Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin (Allah onların hər ikisindən razı olsun) belə […]

Daha Ətraflı

Əli ibn Əbu Talib (r.a) haqqında qısa məlumat (Övladları,Fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Əli ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttalib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf. Peyğəmbərin […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffanın (r.a) qətli

Osmana (r.a) qarşı deyilən iradlar camaat arasında təbliğ edildikdən sonra, hicrətin otuz beşinci ilində bir […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...